Ukategorisert

Ikke ett ord om personvern fra rødgrønn ungdom

Dagbladet har idag en artikkel på s. 12 (ikke på nett) som forteller at ungdomspartiene til Ap, SV og Sp har hatt egne forhandlinger, og blitt enige om en liste på 10 krav. Styrket personvern er ikke med blant de 10 tiltakene ungdommen krever gjennomført.

AUF har lagt saken ut på sin nettside, mens kravene konkret er omtalt på ABC Nyheter.

Det er ikke overraskende at ungdommen efter nei til oljeleting ved Lofoten og Vesterålen som førsteprioritet lar saker mot ungdom dominere de 10 kravene. Selv om listen inneholder lite positivt med en liberalists øyne, er det også noe som overrasker direkte negativt, også utfra premissene om at det er rødgrønn ungdom som har forfattet dette.

Personvern er helt utelatt. Til tross for datalagringsdirektivet, til tross for Iam, til tross for fokuset på fildeling og straffeforfølgelse av ungdommen som driver med dette, til tross for fokuset på identitetstyveri, og til tross den svenske FRA-loven – som også fører til at norsk ungdom overvåkes; ikke ett ord om personvern.

Gunnar Stavrum skriver at Iam-levenet har vært en vekker for personvernet blant folk flest her til lands. Det er mulig at Martin Henriksen i AUF og Mali Steiro Tronsmoen i SU ikke følger godt med, eller har drevet forhandlinger langt til skogs, siden levenet åpenbart ikke har vekket dem.

La meg ta med et faktum til: Samtlige ungdomspartier signerte ifjor på en uttalelse der de sier nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Senterungdommen og AUF prioriterte muligens ikke å løfte denne saken inn i moderpartienes programbehandling, siden standpunktet ikke er nedfelt i disse partienes program.

Å tro at dagens ungdom ikke er opptatt av prinsipielle og «abstrakte» saker som personvern vil være en fatal feil av rødgrønn ungdom. Fildelingsdebatten og Iam-debatten har vist dette. Men det er mulig at ungdomserklæringen mot datalagringsdirektivet ikke var noen viktig sak for lederne i AUF, SU og SUL.

Det er også få aktive bloggere fra disse ungdomsorganisasjonene som har publisert oppropet fra Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv. Dessverre. Men nå vet vi kanskje hvorfor.

Det er tydeligvis andre enn de rødgrønne ungdommene som må løfte personvern opp i den politiske debatten.

Mest lest

Arrangementer