Diverse, Magasin

Venstre støtter Borgerinitiativet

Venstres landsstyre vedtok i helgen en resolusjon med tittelen «Kontroll over personlig informasjon». Der fremgår det at Venstre støtter Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv, «og ber regjeringen hindre at direktivet blir en del av norsk lov og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.»

Her er hele uttalelsen fra Venstres landsstyremøte:

«Kontroll over personlig informasjon

Personopplysninger er den enkeltes eiendom, og skal i størst mulig grad være under den enkeltes kontroll. Personvern er en grunnleggende liberal verdi, og det er et liberalt partis oppgave å være en prinsipiell røst for personvernet.

EUs datalagringsdirektiv er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Med en implementering av Datalagringsdirektivet, som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste. Venstre støtter borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv, og ber regjeringen hindre at direktivet blir en del av norsk lov og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Venstre har stått fremst i kampen for personvernet. Det er på tide å følge dette opp med å gjennomgå lovverket, gi Norges borgere mest mulig kontroll over sine egne personopplysninger, og tilgang på hvem som benytter seg av informasjon. Det er på tide å bruke teknologien vi har til noe positivt, i stedet for å gjøre det enklere å spre personopplysninger og forenkle overvåkning.

De siste ukenes storm rundt nettstedet iam.no og tidligere Eniros telefonkatalogen.no, som begge publiserte lett tilgjengelig personlig informasjon, viser et sterkt engasjement for personvern i befolkningen. Samtidig som dette er toppen av isfjellet når det gjelder for stor spredning av personopplysninger, beviser det en ting: Norges borgere ønsker å vite hva informasjon brukes til, og vil ha mulighet til å reservere seg mot det man mener er unødvendig bruk av deres informasjon.

Venstre vil:
– Grunnlovsfeste retten til privatliv og personvern.
– Be regjeringen hindre at Datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, om nødvendig ved å bruke reservasjonsretten.
– Skattelistene skal kun være tilgjengelige i offentlige databaser.
– Gjennomgå all fysisk overvåkning som kameraovervåkning, og gi kommunene plikt til å samle informasjon om hvor det skjer overvåkning, og til hvilket formål, samt å publisere denne informasjonen.
– Gjennomgå personopplysningsloven med sikte på å styrke og håndheve den, spesielt å styrke muligheten til å reservere seg mot bruk av personopplysninger til ulike formål og innskrenke hva som defineres som samfunnets interesse.
– Holde fast ved taushetsplikten for ansatte på asylmottak og gå imot regjeringens forslag om å innføre en informasjonsplikt overfor UDI.
– Be regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av alle unntak fra taushetsplikten for helsepersonell med sikte på å redusere antall unntak.
– Gi pasienten kontroll på omfanget og distribusjonen av registerte opplysninger, og tilby utskrift av journalloggen til alle pasienter.»

NTB har sendt ut en melding, som bl.a er gjengitt i Adresseavisen.

Sjekk hvem som er tilsluttet Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer