Ukategorisert

HEF sent ute om kongens trostvang

Human-Etisk Forbund kritiserer ifølge VG Kong Harald fordi han i forbindelse med besøk i en moské uttalte at norske konger også i fremtiden bør bekjenne seg til den kristne tro. HEF er lovlig sent ute med sin kritikk.

Det positive er jo at kongen ikke sier noe om hvilket kristent kirkesamfunn hans efterfølgere skal være medlemmer av. Merk at i Grunnlovens § 2 står det ikke bare at kongen skal være kristen, han skal være lutheraner. Med kongens uttalelse kan det jo åpnes for at fremtidige konger eller dronninger konverterer til for eksempel den katolske tro.

Viktigere er det at dette slett ikke er noe nytt standpunkt fra kongen. Allerede i forbindelse med statskirkeforliket fikk kongen det som han ville. Liberaleren var blant dem som omtalte dette. 26.april. Ifjor.

Kongen blander seg inn i noe han ikke har noe med å gjøre. Vanlige foreldre kan ikke velge religion for sine barn. Kongen kan heller ikke bestemme hva som skal stå i Grunnloven. Men denne gang gjorde han det. Og 7 partier på Stortinget bøyet hodet i respekt for Hans Majestets ønske.

Forkastelig. Lite prinsipielt.

At kongen nå gjentar sitt syn burde ikke overraske noen.

Mest lest

Arrangementer