Ukategorisert

Stifter “Stopp Datalagringsdirektivet” 03.november

03.november kl. 1800 skal innsatsen og motstanden mot datalagringsdirektivet samordnes og koordineres. Dette skjer på et åpent møte hos Fritt Ord i Oslo. Det er “Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv” som har tatt initiativ. Oppdatert: Kommunalminister og SP-leder Liv Signe Navarsete stiller også på møtet.

Grupperingen som i sommer lanserte bloggstafetten, og som dagen før Soria Moria II-forhandlingene oppfordret regjeringspartiene til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov, har tatt konsekvensen av at kampen om datalagringsdirektivet er inne i sin avsluttende fase.

Om én uke lanseres “Stopp Datalagringsdirektivet” som skal være “en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov.”

Stopp DLD er “åpent for tilslutning for enkeltpersoner som støtter formålet i § 1. Tilslutning skjer skriftlig/elektronisk.” Du kan melde deg inn via nettsiden.

Kampanjeorganisasjonen har en oppfatning om hva som skal være rettstilstanden hvis direktivet ikke innføres: “3.Stopp Datalagringsdirektivet vil arbeide for at kriminalitetsbekjempelse i Norge fortsatt skal skje med basis i rettsstatens prinsipper; at man er å anse som uskyldig inntil dom foreligger, at man har rett til å bli gjort kjent med anklagene mot seg, bevisene for anklagene, og hvem som anklager, at man har rett til å få forsvare seg i åpen rett mot anklagene.”

Arbeidsgruppen bak lanseringen har utarbeidet logo, skaffet nettside, og allerede fått mange personer til å slutte seg til. Merk at lederne for stortingspartienes ungdomsorganisasjoner er med, med unntak av AUF-leder Martin Henriksen.

Programmet for møtet 03.november ser slik ut:

Velkommen

Innledning: Hvorfor er DLD problematisk? (15 min)
v/Jon Wessel-Aas, NRKs advokat og styremedlem i Den internasjonale
juristkommisjons norske avdeling

Politiske appeller (a 5 min)
– Bård Vegard Solhjell, stortingsrepresentant og nestleder i SV
– Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre
– Per Sandberg, stortingsrepresentant og nestleder i FrP
– Liv-Signe Navarsete, Kommubnalminister og leder i SP
– Knut Arild Hareide, stortingsrepresentant for KrF
– Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre
– Avventer svar fra Ap

Pause

Stiftelsesmøte
– Valg av vedtekter
– Valg av styre

Avslutning

Disse har tilsluttet seg:

Anine Kierulf, advokat og stipendiat ved juridisk fakultet ved UIO (Oslo)
Jon Wessel-Aas, NRKs advokat og styremedlem i Den internasjonale
juristkommisjons norske avdeling (Oslo)
Ida Jackson – Virrvarr, blogger (Oslo)
Thor Bjarne Bore, tidl. sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og aktiv blogger (Rogaland)
Berit Svendsen, leder i Dataforeningen (Oslo)
Torgeir Waterhouse, prosjektleder i IKT-Norge (Oslo)
Steinulf Tungesvik, tidl. statssekretær i samferdselsdepartementet (Oslo)
Kristin Clemet, leder i Civita (Oslo)
Jørund Berg Leknes, tidl. politisk rådgiver i Fornyings- og admnistrasjonsdepartemenet (Sør-Trøndelag)
Heming Olaussen, leder i Nei til EU (Vestfold)
Erlend Sand, leder av Europeisk Ungdom (Oslo)
Jakob Utgård (Oslo)
Svenn-Arne Dragly, leder av FriBit (Oslo)
Anne Solsvik, leder av Unge Venstre (Aust-Agder)
Christina Ramsøy, leder av Senterungdommen (Nord-Trøndelag)
Mali Steiro Tronsmoen, leder av SU (Oslo)
Henrik Asheim, leder av Unge Høyre (Oslo)
Kjell Ingolf Ropsad, leder av KrFU (Aust-Agder)
Ove Vanebo, leder av FpU (Oslo)
Simon Eriksen Valvik (Vest-Agder)
Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Venstre (Oslo)
Tord Lien, stortingsrepresentant for FrP (Sør-Trøndelag)
Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre (Telemark)
Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet (Hordaland)
Knut Johannessen – Vox Populi, blogger (Oslo)
Per Aage Pleym Christensen, redaktør for Liberaleren (Akershus)
Hallstein Bjercke, nestleder i Civita (Oslo)
Carl Christian Grøndahl, statsviter og blogger (Hordaland)
Lars-Henrik Paarup Michelsen, blogger (Hordaland)
Hilde Widerøe Wibe, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia (Oslo)
Martin Bekkelund, blogger og utviklingsleder ved Friprogsenteret (Oslo)
Aslak Sira Myre, leder for Litteraturhuset (Oslo)
Ida Aalen, blogger og student (Sør-Trøndelag)
Jenny Klinge, stortingsrepresentant for SP (Møre og Romsdal)
Hallgeir H. Langeland, Stortingsrepresentant SV (Rogaland)
Bjørn Magne Solvik, blogger (Finnmark)
Joakim Hammerlin, forfatter av Terrorindustrien (Oslo)
Guro Fjellanger, tidl. miljøvernminister (Oslo)
Arne Hjorth Johansen – Hjorthen, blogger (Sogn og Fjordane)
Linn Beate Kaald Thoresen, blogger (Oslo)
Liv-Marit Davidsen, blogger (Akershus)
Håkon Wium Lie (Oslo)
Geir Pollestad, stortingsrepresentant for SP (Rogaland)
Bjørn Stærk, blogger (Oslo)
Snorre S. Valen, stortingsrepresentant for SV
Aksel Hagen, stortingsrepresentant for SV
Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU (Oslo)
Sigrid Heiberg, leder i Ungdom mot EU
Arne Sortevik, stortingsrepresentant for FrP (Hordaland)

0 0 vurderinger
Vurdering
4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
George
11 years ago

Flott initiativ, selv om jeg er uenig. Alltid fint å se engasjement av denne typen, som man ofte ikke ser i Norge. Men jeg skjønner ikke helt logoen – et øye i et nøkkelhull? Hvem er det som ser, databaseprogrammet til Telenor? 😀

Kommer til å lansere en spørreundersøkelse om DLD snart, håper dere er villig til å delta på den, for å kartlegge en del ting rundt direktivet.

Leif
Leif
11 years ago

Hvorfor uenig? Mener du vi har et stort problem med terrorisme og barneporno i Norge?

Bent Andreassen
Bent Andreassen
11 years ago

Dette er gode nyheter. Fant den på Facebook. Håper sannelig dere lager en gruppe på Facebook med samme navn. Denne skal vi i så fall spre så godt vi kan!

Fra arkivet