Ukategorisert

Nye toner i klimadebatten?

CEPOS, en dansk tenketank basert på frihet og ansvar, inviterer til et møte om klima. Tittelen er: Fleksible strategier for en verden i stadige forandringer.

Innbydelsen er positiv og det skinner igjennom at CEPOS ser klimaendringene som en utfordring, ikke som et gigantisk problem. Karl Iver Dahl-Madsen, visepresident i Akademiet for Fremtidsforskning, er èn av foredragsholderne.

Det er begrenset med plass. Derfor bør de fra Norge som vil delta, melde seg på raskere enn raskt. Møtet er mandag 7. desember. Det hadde vært bra med norske deltakere, slik at debatten i Norge ble mer nyansert enn det som er tilfellet.

Bent Johan Mosfjell har skrevet en lang, liberalistisk digresjon om klimadebatten. Kanskje kan arrangementet i København gi nye toner i klimadebatten?

Mest lest

Arrangementer