Ukategorisert

Hvorfor?

Det er vanskelig å forstå hvorfor politiet ønsker skjenkestopp klokken 01:00.

Det ligger an til endringer av alkoholloven, med skjenkestopp klokken 02:00. I dag har kommunepolitikerne lov til å gi skjenkebevillinger til klokken 03:00.

Politimesteren i Vestfold ønsker skjenkestopp klokken 01:00. Du leste riktig; klokken 01:00, ifølge NRK.no.

Hvorfor vil politiet stramme inn alkoholloven? Er det fordi politibetjentene ønsker flere privatfester, mer fyll og dermed mer jobb som igjen gir økte lønnsutbetalinger?

Skål for en liberal alkoholpolitikk!
Skål for en liberal alkoholpolitikk!

Et liten del av alkoholen blir konsumert på skjenkestedene. Det er vanskelig å få nøyaktige tall, men cirka 15 prosent blir nevnt av fagfolk og av representanter i bransjen. Hvis 15 prosent er et korrekt tall, betyr det 85 prosent alkohol på andre plasser enn de som har fått tillatelser hos kommunene. Dette er tillatelser som gir alkoholinntak i svært kontrollerte former, fordi næringslivsaktørene må følge et svært strengt regelverk. Hvis politiet virkelig ønsker mindre bråk, slik Benedicte Bjørnland hevder, bør politiet jobbe for skjenking i kontrollerte former og det er lettest å oppnå hos aktører som i dag blir definert som skjenkested.

I Vadsø strammet politikerne inn skjenketiden, og det ga flere privatfester. Reduserte skjenketider i Bamle, ga mer vold.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk. Flere bør drikke dram på utestedene fremfor å sitte hjemme å supe.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
piris
piris
12 years ago

Byrådkrater og makt mennesker skjønner ikke dette ! Samfunnet er og blir tragisk !

Bjarne
Bjarne
12 years ago

Enig. Jeg har bodd i Paris og der får noen steder holde åpent hele døgnet. Trykket blir mindre, spredningen blir større, folk blir roligere, mindre panisk drikkepress og mindre vold.

Mer liberale åpningstider er den egentlige løsningen.

Jeg er så DRITTLEI den norske formyndertankegangen. Grå og kjedelig.

Bjarne
Bjarne
12 years ago

Oppfordrer oslofolk til å lage egne private utesteder og gi f i bibelbelte-j*vlene som invaderer byen vår.

Mons
Mons
12 years ago

Jeg antar det handler om den såkallte «signalpolitkken» det viktigste er å gjøre det som er best for samfunnet (egentlig hvert individ sitt ansvar) men å sende de rette signalene. Signalene er vel at «her er det jeg som bestemmer, liker du det ikke kan du flytte eller sitte i fengsel».

Bjarne
Bjarne
12 years ago

På 90-tallet førte liknende lovgivning til masse bakgårdsfester og ulovlige houseparties. Hadde egentlig håpet røykeloven skulle føre til såkalte Smokeeasies i Norge.

Fra arkivet