Ukategorisert

Hvorfor?

Det er vanskelig å forstå hvorfor politiet ønsker skjenkestopp klokken 01:00.

Det ligger an til endringer av alkoholloven, med skjenkestopp klokken 02:00. I dag har kommunepolitikerne lov til å gi skjenkebevillinger til klokken 03:00.

Politimesteren i Vestfold ønsker skjenkestopp klokken 01:00. Du leste riktig; klokken 01:00, ifølge NRK.no.

Hvorfor vil politiet stramme inn alkoholloven? Er det fordi politibetjentene ønsker flere privatfester, mer fyll og dermed mer jobb som igjen gir økte lønnsutbetalinger?

Skål for en liberal alkoholpolitikk!
Skål for en liberal alkoholpolitikk!

Et liten del av alkoholen blir konsumert på skjenkestedene. Det er vanskelig å få nøyaktige tall, men cirka 15 prosent blir nevnt av fagfolk og av representanter i bransjen. Hvis 15 prosent er et korrekt tall, betyr det 85 prosent alkohol på andre plasser enn de som har fått tillatelser hos kommunene. Dette er tillatelser som gir alkoholinntak i svært kontrollerte former, fordi næringslivsaktørene må følge et svært strengt regelverk. Hvis politiet virkelig ønsker mindre bråk, slik Benedicte Bjørnland hevder, bør politiet jobbe for skjenking i kontrollerte former og det er lettest å oppnå hos aktører som i dag blir definert som skjenkested.

I Vadsø strammet politikerne inn skjenketiden, og det ga flere privatfester. Reduserte skjenketider i Bamle, ga mer vold.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk. Flere bør drikke dram på utestedene fremfor å sitte hjemme å supe.

Tags:

Mest lest

Arrangementer