Ukategorisert

Eivind Knudsen blir ambassadør

for Fripolitisk Bevegelse, opplyser Nettavisen idag. I et illustrert oppslag fortelles det at Knudsen falt for begevelsens synspunkt om flerkoneri.

Eivind Knudsen tør være kjent for Liberalerens lesere. Han har i mange år kommentert våre artikler. Spesielt dem om verneplikt.

Knudsen fremstår med sine synspunkter på ekteskap som mer liberal enn de fleste i dagens Norge, men på Liberaleren mener vi som kjent man kan kan gifte seg med så mange man vil av samme, motsatte eller begge kjønn.

Om det harmonerer med Knudsens frihetsideer å være FrP-sympatisør vites ikke, men han er ihvertfall enig med Jensens parti i motstanden mot den legningsnøytrale ekteskapsloven. Begrunnelsen er nødvendigvis ikke den samme. Knudsen mener det ikke er nødvendig å ha en egen ekteskapslov. Det er også Liberalerens prinsipielle standpunkt.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lasse K. L.
12 years ago

Hvis man går inn på hjemmesidene til fripolitisk bevegelse og leser gjennom manifestet virker det ganske uprofesjonelt og tullete.
Spesielt en absurd overdreven bruk av ordet «nuet».

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
12 years ago

Jeg må også si jeg har stusset litt over manifestets bruk av ”nuet” i annenhver setning. Forfatteren av manifestet fortjener kanskje ikke litteraturprisen, men det viktigste mener jeg må være hva bevegelsen står for. En noe usikker formuleringsevne bør komme i annen rekke. Er ærlig talt litt forbauset over hvor mye oppmerksomhet dette har fått. På en måte er det bra at friheten som system og ideologi er ”en snakkis”, men jeg liker dårlig den ensidige fokuseringen på sex og familieforhold. Men sånn har vi det kanskje, vi som aldri greier å passe kjeften vår. ? Takk for omtale, i… Read more »

Roger Moen
Roger Moen
12 years ago

Hvorfor linker denne artikkelen til artikkelen om Friborgerforbundet?

Arild Holta
12 years ago

Jeg tror man trenger en biologisk forståelse for hva ekteskap handler om. Ja, det holder faktisk å trekke ut noen hovedpoeng fra evolusjonslæren. Det grunnleggende i naturlig liv handler om formering. Ekteskap handler om å lage trygge rammer rundt biologisk formering. Hva det har å gjøre med homosexualitet skjønner ikke jeg. Selvsagt må folk få gjøre med seg selv som de vil. Om ikke så gjøres man til eiendomsobjekter for andre. Men ekteskapet har en biologisk, antropologisk, evolusjonistisk og historisk kontekst som sammenfaller: Trygge hjem for naturlig formering. Det skaper begrepsforvirring å surre dette sammen med retten til å leve… Read more »

Leirbag
Leirbag
12 years ago

«Det ligger altså sosial virkelighetsfornektende konstruksjonisme bak vår skrullete ekteskapslovgivning.»

Nei, det er her du tar feil. Ekteskapet er en politisk, og til dels, religiøs konstruksjon.

Ingenting annet. Politisk. Og religiøs.

Og har som sagt ingenting med ‘trygge rammer for formering’ og annet piss du lirer av deg. Faktum er at de eneste som prøver å bruke slike argument for å forsvare ekteskapet er religiøse fanatikere som like ofte tror at jorda er 6000 år gammel.

Bare for å påpeke det.

Arild Holta
12 years ago

Folk som tror på en 6000 år gammel jord bruker ikke evolusjonistiske argument. Ikke forsvarer de retten til å leve sammen som homser etc. Mann og kvinne finner hverandre i vidt forskjellige kulturer. I vidt forskjellige kulturer har man en eller annen form for ektesakpsingåelse som viser tilhørigheten mellom mannen og kvinnen. Årsaken til dette er beskrevet i evolusjonslæren – å føre genene videre. Det kan man selvsagt også forsvare ut fra Bibelen også. Eller historien. Eller antropologi. Det er dette som er ekteskap. Det oppstår langt på vei uavhengig av kultur, politikk og religion. Lik det eller vær motebevisst.… Read more »

Fra arkivet