Ukategorisert

Friborgerforbundet: en ny livssynsorganisasjon

I dag tar de fleste tros- og livssynsfrihet som en selvfølge. Kristne får lov til å bygge kirker og danne menigheter, muslimer får lov til å bygge moskéer og vende seg mot Mekka fem ganger daglig og ateister får lov til å slippe å være medlem av statskirken. Alt dette er vel og bra, men det finnes en glemt gruppe som ikke får lov til å utøve sitt livssyn i Norge, nemlig individualister. Dette skriver dagens gjesteskribent hos Liberaleren; Onar Åm.

Av Onar Åm, Friborgerforbundet.no

Individualismen er overbevisning om at individet har suveren rett til å ta ansvar over eget liv, hvilket betyr å bestemme over egen kropp, egen eiendom og egne penger. I dag undertrykkes dette livssynet på samme måten som kristne ble undertrykket i Sovjetunionen. Kristne fikk lov til å tro inne i hodet sitt, men de fikk ikke lov til å leve ut sin tro i praksis. De fikk ikke bygge kirker, misjonere, danne menigheter eller erkjenne sin tro offentlig. På tilsvarende vis får ikke individualister lov til å melde seg ut av statsvelferden og ta ansvar for eget liv og egen velferd.

For å bøte på denne uretten har det nå bli stiftet en ny livssynsorganisasjon for individualister: Friborgerforbundet. Dette forbundet vil kjempe for at individualister skal få den samme retten som kristne, muslimer og ateister til å leve ut sitt livssyn innenfor fredelige rammer.

Friborgerforbundet er partipolitisk uavhengig. Det har ingen formeninger om religion, miljø, utenrikspolitikk eller brede politiske saker. Den eneste saken friborgerforbundet vil kjempe for er friborgerskap, altså retten for individualister til å melde seg ut av statsvelferden og ta ansvar for eget liv og egen økonomi i så stor grad som dette er praktisk gjennomførbart.

Dersom Friborgerforbundet får mer enn 500 medlemmer før 1. april vil det få statsstøtte i år og får dermed råd til å begynne å arbeide på heltid for individualisters rett til å utøve sitt livssyn allerede i år.

Det kan høres ut som et paradoks å snakke om statsstøtte til en organisasjon som jobber for individualister til å stå på egne bein, men vi må ikke glemme at individualistene i dag er en kuet gruppe som har fått beina sparket under seg. De fratas sine penger til å finansiere en dyr og tunggrodd statsvelferd og da blir det ikke mye penger og initiativ igjen til å organisere seg. Inntil individualistene er frigjort må de derfor leve innenfor statsvelferdens rammebetingelser.

Du kan også følge Onar Åm på hans blogg hos VG.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
12 years ago

Min innmelding blir sent i morgen! de fleste lesere av her burde også melde seg inn hvis de mener alvor i det de preiker, dette inkluderer ikke minst skribentene på liberaleren.

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Jeg tror ikke jeg bare blir å sende en innmelding, jeg tror faktisk jeg melder meg som en potensiell pådriver/organisator om det trengs flere av det. Det virker som om det seiler en vind av liberalisme og frihetstanker over Norge for øyeblikket. Mye av grunnen til det skal vi takke Liberaleren, Onar Åm og DLF for. Dog, jeg tror mye av grunnen til at det skjer er fordi folk har fått nok av reguleringer, formynderi og detaljstyring av sine liv. Før eller siden blir begeret fult, og det er da galgene settes ut på torgene, klare til politikerne. Jeg personlig… Read more »

Onar Åm
12 years ago

Hyggelig med innmeldinger. Leirbag, pådriver/organisatorisk arbeid er sårt trengt. Ta kontakt med meg UMIDDELBART. Vi har en stor jobb å gjøre for å nå målet om 500 stemmer før 1. april.

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Godt mulig jeg var litt rask i avtrekkeren der Onar. Ja, jeg skulle ønske jeg kunne vært delaktig pr. dags dato, men etter å ha tenkt meg grundig om kan jeg dessverre ikke tilby meg selv å være aktiv likevel. Jeg er fryktelig redd for at jeg ikke vil få tid eller har krefter akkurat nå, og derfor unnlater jeg også å prøve da jeg nesten garantert vil måtte hoppe av om en måned eller to. Jge skal derimot sørge for å melde meg inn, og så kan vi kanskje se om 6 måneder, muligens et år, om jeg ikke… Read more »

trackback
12 years ago

[…] Fripolitisk Bevegelse, opplyser Nettavisen idag. I et illustrert oppslag fortelles det at Knudsen falt for begevelsens […]

Onar Åm
12 years ago

Leirbag, det er faktisk nå den neste måneden at vi virkelig trenger engasjementet for å rekruttere 500 medlemmer. Dersom vi ikke når 500 medlemmer blir det NULL aktivitet i friborgerforbundet.

Kjartan
Kjartan
12 years ago

Flott at Åm no står fram og bekreftar det fleire andre har mistenkt ei stund, nemleg at lillaliberalismen hans ikkje handlar om politikk, men om religion og religiøst fableri.

Likhetstrekka mellom fanatisk religion og fanatisk ideologi er klare og gjenkjennelege: Eit beinhardt forsvar for absolutte prinsipp utan rom for fornuftsbaserte kompromiss.

Difor er også eikvar samanblanding av religion og politikk totalitært, også om religionen i sitt vesen er antitotalitær.

Andreas
Andreas
12 years ago

Kjartan, jeg hadde vært enig i deg hvis onar hadde vært libertarianer, men det er han altså ikke..

Arild Holta
12 years ago

Kjartan
I Onars samfunn blir det plass til hvor mange kompromiss som helst, fordi det handler om å tøyle maktpakket, slik at folket (alle individene) kan gjøre egne valg og egne kompromiss.

I andre politiske system er det så som så med kompromissene. Du kan jo f.eks prøve å gjøre et kompromiss med staten, så skal jeg sende en hilsen til deg i fengselet.

Fra arkivet