Ukategorisert

FrP får gjennomslag i klimaspørsmål

Selv om FrP har vært med å danne flertall for mangt et statsbudsjett vegrer partiet å ta ansvar for resultatene. Men på ett område kan partiet skryte av ihvertfall å påvirke opinionen; klimatruselen.

Ifølge Aftenposten mener ca. halvparten av befolkningen at klimatruselen er overdrevet.

Blant årsakene er den kalde vinteren, handlingslammede politikere – og dumme journalister.

Dert er pussig at ikke «klimagate» nevnes blant årsakene. Som kjent hefter det tvil ved seriøsiteten i faktagrunnlaget som ligger bak rapporten fra FNs klimapanel.

Forskningssjef Knut H. Alfsen ved Cicero Senter for klimaforskning uttaler til Aftenposten at «– Folk gjør den vanlige feilen at de kobler lokale værhendelser til global oppvarming. Da vi hadde 20 minus i desember her på Østlandet, så regnet det på Svalbard, og det var den fjerde varmeste måneden som er målt globalt, sier Alfsen til MandagMorgen. Han understreker at 2009 var også ett av de varmeste årene verden har opplevd noensinne.

Han mener også at debatten rundt feilene som er oppdaget i FNs klimapanels siste rapport, blant annet om at isbreene i Himalaya vil smelte innen 2035, har fått flere til å bli skeptiske. Men han sier norske medier også ukritisk har videreformidlet feil som er skrevet i internasjonale aviser, som The Sunday Telegraph og The Guardian.

Også saken rundt hackingen av epostene til flere klimaforskere, som avdekket at noen av forskerne forsøkte å holde tilbake informasjon kjente klimaskeptikere etterlyste, er blitt hausset opp, mener han».

Utfra ovenstående betyr dette at hvis politikerne viser handlekraft og iverksetter tiltak for å gjøre noe for forhindre klimaendringer, kan dette i neste omgang vise seg å være bortkastet. Fordi FNs klimapanel nå skal granskes. Og hvis det hefter flere feil ved rapporten enn dem som allerede er oppdaget, vil vel opinionen bli enda mer skeptisk til påstandene om menneskeskapte klimaendringer. Og da vil vreden igjen gå ut over politikere – som har vist handlekraft ved å vedta tiltak som det viser seg ikke å være behov for.

Og hvordan vil opinionen reagere overfor journalister som ikke bruker sin kritiske sans før de skriver om et tema, fremfor å bli kristiske i eftertid, når andre har gravet opp skandalene?

Uansett kan Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen glede seg over at FrP klarer å påvirke opinionen når det gjelder et politikkområde der partiet i det store og hele har lav troverdighet. Miljø og klima er temaer som ikke står høyt oppe på FrP-velgernes prioriteringsliste. Men nok en gang får FrP-velgerne bekreftet at partiet deres har «rett».

Man trenger ikke nødvendigvis sitte i regjering for å få gjennomslag. Det kan jo også være en trøst. Sammen med dét faktum at det er lenge til neste stortingsvalg. Det er nok av tid til å bearbeide velgerne.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer