Ukategorisert

FrP får gjennomslag i klimaspørsmål

Selv om FrP har vært med å danne flertall for mangt et statsbudsjett vegrer partiet å ta ansvar for resultatene. Men på ett område kan partiet skryte av ihvertfall å påvirke opinionen; klimatruselen.

Ifølge Aftenposten mener ca. halvparten av befolkningen at klimatruselen er overdrevet.

Blant årsakene er den kalde vinteren, handlingslammede politikere – og dumme journalister.

Dert er pussig at ikke «klimagate» nevnes blant årsakene. Som kjent hefter det tvil ved seriøsiteten i faktagrunnlaget som ligger bak rapporten fra FNs klimapanel.

Forskningssjef Knut H. Alfsen ved Cicero Senter for klimaforskning uttaler til Aftenposten at «– Folk gjør den vanlige feilen at de kobler lokale værhendelser til global oppvarming. Da vi hadde 20 minus i desember her på Østlandet, så regnet det på Svalbard, og det var den fjerde varmeste måneden som er målt globalt, sier Alfsen til MandagMorgen. Han understreker at 2009 var også ett av de varmeste årene verden har opplevd noensinne.

Han mener også at debatten rundt feilene som er oppdaget i FNs klimapanels siste rapport, blant annet om at isbreene i Himalaya vil smelte innen 2035, har fått flere til å bli skeptiske. Men han sier norske medier også ukritisk har videreformidlet feil som er skrevet i internasjonale aviser, som The Sunday Telegraph og The Guardian.

Også saken rundt hackingen av epostene til flere klimaforskere, som avdekket at noen av forskerne forsøkte å holde tilbake informasjon kjente klimaskeptikere etterlyste, er blitt hausset opp, mener han».

Utfra ovenstående betyr dette at hvis politikerne viser handlekraft og iverksetter tiltak for å gjøre noe for forhindre klimaendringer, kan dette i neste omgang vise seg å være bortkastet. Fordi FNs klimapanel nå skal granskes. Og hvis det hefter flere feil ved rapporten enn dem som allerede er oppdaget, vil vel opinionen bli enda mer skeptisk til påstandene om menneskeskapte klimaendringer. Og da vil vreden igjen gå ut over politikere – som har vist handlekraft ved å vedta tiltak som det viser seg ikke å være behov for.

Og hvordan vil opinionen reagere overfor journalister som ikke bruker sin kritiske sans før de skriver om et tema, fremfor å bli kristiske i eftertid, når andre har gravet opp skandalene?

Uansett kan Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen glede seg over at FrP klarer å påvirke opinionen når det gjelder et politikkområde der partiet i det store og hele har lav troverdighet. Miljø og klima er temaer som ikke står høyt oppe på FrP-velgernes prioriteringsliste. Men nok en gang får FrP-velgerne bekreftet at partiet deres har «rett».

Man trenger ikke nødvendigvis sitte i regjering for å få gjennomslag. Det kan jo også være en trøst. Sammen med dét faktum at det er lenge til neste stortingsvalg. Det er nok av tid til å bearbeide velgerne.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trolltroll
12 years ago

De factum har de ikke fått gjennomslag for noe. På dette området er ikke din journalistikk bedre enn andre. Kunne vi forventet mer fart i miljøproblemene med den regjeringen vi har? Beste luten deres er avgifter til ingenting.

Nei, eg føler at eg ikke bryr meg om hvem som kan finne flest feil hos hverandre. En mer miljøvennlig verden må vi over til uannsett.

trolltroll
12 years ago

Ja, beklager. Eg tenkte på opposisjonspartiene, om det måtte bety noe. Opponionen blir noe annet, og absolutt scorer frp blant velgere som ser på klimaproblematikken som en sosialistisk revolusjon og oppspin. En annen side er jo at folk ikke vet hvem de skal stole på. En del klimaskeptikere er jo folk som ikke har noen bakgrunn i forskning, og tolker forskning deretter. Ganske artig for hvor mange teorier som finnes, og hvor svake de er.

trolltroll
12 years ago

Så, FRP kan skryte på seg å score på forvirring

Lasse K. L.
12 years ago

Nå har jo FrP feiget skikkelig ut på klima siste tiden, spesielt under forrige valg.
Kan ikke huske EN ENESTE FRP-representant i et debattscenario som preket noe annet enn at den sosialistiske regjeringen ikke var flinke nok til å håndtere klimakrisen.. :S

Fra arkivet