Ukategorisert

Aftenposten refser Høyre

i dagens hovedleder. Ledelsen får refs for ikke å ønske debatt, og partiets organisasjon for ikke å benytte sjansen til å gi stortingsgruppen et råd. Saken bør opp på landsmøtet, mener Aftenposten.

Aftenposten har merket seg hva Liberaleren også har kommentert; at Høyres fylkesårsmøter ikke vil gi partiets stortingsgruppe noe råd i spørsmålet om datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov – og heller ikke vil ha saken opp på landsmøtet.

Aftenpostens leder må svi i Høyre, ikke bare for Erna Solberg og resten av ledelsen, men delegatene på samtlige av de ni fylkesårsmøtene som har unnlatt å benytte muligheten til å gi råd – eller kreve landsmøtebehandling.

Lederen er kritisk til at et Høyre som i åtte samfulle år kommer til å sitte i opposisjon til en flertallsregjering, ikke benytter den ene muligheten partiet har til å påvirke utfallet av en viktig sak.

For det er ikke en hvilken som helst sak, men en sak med mange prinsipper: «Denne saken berører viktige prinsipper og kjerneverdier for partiet. Her er det elementer av Europa-politikk, kamp mot kriminalitet – og ikke minst den enkelte borgers rettigheter overfor en stadig mer kontrollerende stat.»

Men prinsipper er vanskelig, for Høyre, konstaterer avisen. Ihvertfall når en rekke gode prinsipper kolliderer med hverandre.

Avisens råd til Høyre er krystallklart: «Vi mener tiden er overmoden for å markere at overvåkingssamfunnet har gått for langt. Nettopp Høyre med sin ideologi bør være i fremste rekke for å stå vakt om personvern og individets rett til privatliv.»

Kritikken Aftenposten kommer med, av Høyreledelsens signaler om debatten på grunnplanet, er også ramsalt: «Men partiledelsen etterlater et inntrykk av at den misliker en fri og åpen debatt om hvordan partiet skal behandle datalagringsdirektivet, og hvordan det til slutt skal konkludere. Det finner vi uakseptabelt.»

Og ikke minst kritiseres fylkesårsmøtene: «VI BEKLAGER at flertallet av partiets fylkesårsmøter har avvist å realitetsbehandle forslag om at Høyre skal si nei til datalagringsdirektivet. Ikke minst for partier som for tiden er sultefôret på reell politisk innflytelse, er unnfallenhet i vanskelige saker en dårlig arbeidsmetode, som er lite egnet til å skape politisk entusiasme.»

Aftenposten mener det eneste riktige er at landsmøtet i Høyre behandler saken. Et synspunkt det ikke er vanskelig å slutte seg til.

Les hele lederartikkelen her.

Mest lest

Arrangementer