Ukategorisert

Pavens prøvelse

har vært hard denne påsken. Anklagene om pedofili i Den katolske kirke når nye høyder – og stadig større geografisk spredning. Jeg var på påskegudstjeneste 1.påskedag – men hørte ikke et ord om pedofilisaken. Om paven tier er andre krystallklare. Som biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme.

Da den nåværende pave tiltrådte for fem år siden, skrev jeg om hvilke utfordringer som møtte ham. Blant de fire utfordringene jeg nevnte, var nettopp pedofilianklagene mot prester i Den katolske kirke.

Anklagene om presters misbruk av unge gutter, kom først opp i USA, og har siden spredt seg til bl.a Irland, Tyskland, Østerrike – og Italia. Bare i USA skal Kirken ha betalt milliarder av kroner i erstatning. Men penger alene kan ikke reparere et ødelagt liv.

Problemet er at Kirken ikke synes å ta anklagene og vitnesbyrdene alvorlig. Først sammenligner man anklagene med jødeforfølgelsene. Som kjente endte antisemittismen i begynnelsen av forrige århundre med Holocaust. Så valgte man å kalle det sladder. Betaler man seg ut av ubehagelig sladder? Vel, Michael Jackson gjorde det.

På hvilken måte ble pedofilianklagene sammenlignet med jødeforfølgelsene? Det var fader Raniero Cantalamessa som sa følgende, på langfredag: «- De vet av erfaring hva det betyr å være offer for kollektiv vold. Av den grunn kjenner de raskt igjen de tilbakevendende symptomene, sa Cantalamessa.» Ifølge Aftenposten.

Og videre: «Presten fortsatte med å sitere fra et brev han har fått fra en jødisk venn:

– Jeg følger med på de voldsomme og konsentriske angrepene på Kirken, paven og de troende. Bruken av stereotypier, forflytningen av personlig ansvar og skyld til en kollektiv skyld minner meg om de mest skammelige aspektene ved antisemittismen, siterte Cantalamessa fra brevet.»

Skal man tolke Cantalamessa på noen måte, må det være at de overgrep den enkelte prest måtte ha gjort seg skyldig i, ikke kan skyves over på Den katolske kirke som helhet, og som organisasjon.

Er det så enkelt?

Nei, naturligvis ikke.

Kirkens håndtering av anklagene
er det som nå kritiseres. Og i sentrum står nettopp paven. Både fordi han skal ha bagatellisert anklager han fikk kjennskap til så langt tilbake som i 1980. Men også fordi han har hatt en meget sentral posisjon i Kirken, fra 1981 og til han ble pave for fem år siden; leder for Kongregasjonen for tros- og lærespørsmål (siden 1981), det som før het Inkvisisjonen.

Som kardinal hadde den nåværende paven en sentral rolle i håndteringen av anklagene om overgrep innen Kirken. Han har altså kjent til anklagene i flere tiår. Og må ha diskutert med sine nærmeste om hva man skulle gjøre.

Personer som har kommet med anklagene har fått erstatning. Men prestene som ble anklaget er ikke blitt tatt ut av tjeneste, men istedet flyttet over til nye menigheter. Der har de kunnet starte på nye runder med overgrep. Slik har Kirken valgt å grave seg dypere ned i gjørmen, fremfor å ta ondet ved roten. For hva burde vært gjort?

Seksuelt misbruk av barn er en politisak. Anklager bør meldes til politiet, og efterforskes. Når overgriperen fengsles ser både overgriper, ofre, pårørende og publikum at man kommer noen vei i bekjempelsen av dette ondet.

Klar tale fra biskop Bernt Eidsvig
Til tross for hva NRK Dagsrevyen meldte nylig, er biskopen i Oslo katolske bispedømme svært klar i sin tale. 30.mars feiret biskopen oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo. Der fordømte han det seksuelle misbruket. Han påpekte at overgrepet ikke kun er et svik mot barnene men også mot Kirken. For Kristi’ ord om overgripere er ikke til å misforstå.

Biskopen kritiserer likevel media, som krever umiddelbare svar. Og han forsvarer paven: «Media er utålmodig, og hvis detaljer ikke fremlegges på forlangende, trekkes ofte den konklusjon at Kirken systematisk fornekter fenomenet og skjuler spor. Meget urettferdig har pave Benedikt vært beskyldt for dette. Jeg skal spare dere for detaljene, men han har mer enn noen av sine forgjengere på pavestolen og i troskongregasjonen gjort sitt for å rydde opp og for å forbedre rutinene i denne type saker. Jeg oppfordrer dere til å be Gud styrke ham i dette.»

Det hadde vært interessant om biskopen kunne utdype hvilken forskjell den nåværende pave har gjort i Kirkens arbeide med å finne ut av overgrep og forhindre nye overgrep.

Biskopen har også gått i rette med NRKs fremstilling av hva han og den katolske kirke i Norge vil gjøre med anklager om overgrep.

Ingen fordømmelse i påskepreken
1.påskedag var jeg tilstede ved en messe på spansk i St. Josephkirken i Oslo. Der var det ingen omtale av overgrepene eller medieoppmerksomheten, og ingen gjengivelse av biskopens fordømmelse av overgrepene. Derimot hadde barn en sentral plass i gudstjenesten. Alle barn som var tilstede ble mot slutten av messen kalt frem til alteret. Der ble de gjort ekstra stas på.

Galt fokus
Når Den katolske kirkes ledelse fremstiller det som om Kirken blir forfulgt, når alt både Kirkens egne medlemmer og verden forøvrig forventer er at Paven tar grep og rydder opp – hardt og kontant – blir fokuset galt.

Det er ikke vanskelig å forstå at de mange tusen prestene som daglig kun følger sitt kall, føler det urettferdig når hele Kirken nærmest blir stemplet som pedofilibefengt.

Det som er vanskelig å forstå er hvorfor ikke Benedikt XVI er tydeligere i sitt oppgjør med overgriperne.

Som liberalister kan vi ikke godta kollektiv skyld, eller generalisering. Heller ikke når det gjelder Den katolske kirke.

Men det er lov å undres. For eksempel om hvorfor Paven og resten av de øverste lederne innen Kirken ikke ser innover. Mot sin egen organisasjon og praksis. For å finne ut om man har gjort det enklere enn nødvendig å være overgriper. Prester er tross alt øvrighetspersoner i menighetslivet. De tolker Jesu’ ord. De videreformidler Pavens budskap. Prester er vant til å bli vist tillit. Tenk bare på skriftemålet. Det enkelte medlem av menigheten skal brette ut sine innerste tanker for presten. Hvordan skal en mor eller en far fortelle en prest at de mistenker at han eller en av hans kolleger har begått overgrep?

Paven og hans nærmeste burde sett på praksisen med å forflytte prester til nye menigheter, fremfor å avsette dem og levere dem til politiet. Når mange amerikanere har mistet tiltroen til paven er det nettopp på grunn av slik praksis.

Den katolske kirke foreskriver sølibat for sine prester. Men seksualitet er en naturlig del av et helt menneske. Å undertrykke kjødets lyst er et offer så stort at de færreste kan forventes å makte det. Og det er velkjent at sølibatet ikke har vært tatt på like stort alvor i hele Kirkens historie. I forbindelse med pedofilianklagene er nettopp sølibatet utpekt som én faktor som kan forklare overgrepene.

Større prøvelser tidligere
Den katolske kirke er gammel. Svært gammel. Den har overlevet forfølgelse (og gjør det ennå, i kommunistiske land), splittelser, såkalte motpaver, og mye annet. Paven har over 1 milliard medlemmer å ta av. Men dårlig pr er dårlig pr – uansett hvem det rammer. En organisasjon hvis oppslutning og finansiering baserer seg på tillit er det fundamentalt at beholder troverdigheten til at den kan forvalte Kristi’ ord.

Hva sa Jesus om barnets rolle i menigheten: ‘La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til» (Luk. 18,15-16).

Den som rammer et barn rammer Jesus selv: «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg” (Matt. 25, 35-40).

Benedikt XVI kan håpe at stormen rundt Den katolske kirke stilner. Men han er avhengig av at tilliten ikke forsvinner. Da kan han ikke fortsette å tale i generelle vendinger. Fortsetter han som nå, kan det være lenge til pavens prøvelser er over.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
gradek
gradek
12 years ago

norge har historisk hat mot Paven.Paven har gjort det som han kunne for pedofilisaker.studier har vist at celibat har ingen ting å gjøre med pedofili.Har du glemt hvor mange ganger var pedofili saker i de norske skoler,barnehager?Du må ikke bli så agresiv mot Paven,men ser på denne driten som vi har i norge. Land som etter min effaring ikke respektere menniskerettiheter delr ut Nobel freds pris .!Å så grotesk er verden

Leirbag
Leirbag
12 years ago

«Som liberalister kan vi ikke godta kollektiv skyld, eller generalisering. Heller ikke når det gjelder Den katolske kirke. » Jo, når det gjelder den katolske kirka så kan vi nemlig det pga den hierarkiske oppbygningen og deres mafiaorganisasjon. For det er nemlig ikke bare overgrep mot små gutter de er involvert i. Jeg kan nevne flere eksempler: – Hvitvasking av penger – Hjelp til å skaffe krigsforbrytere pass og reisepapier for å komme seg vekk (nazister på slutten av andre verdenskrig bl.a.) – Delaktig i krigsforbrytelser (søk på ‘catholic+rwanda+1994’ i google om dere ikke vet) – Uttryddelse av informasjon. Det… Read more »

trackback
12 years ago

[…] Pavens prøvelse : Liberaleren. Denne artikkelen er kategorisert under Politikk, Religion og merket liberaleren. Bokmerk […]

Sigrun
12 years ago

I 1980 var seksuelle overgrep et ikke-tema. Det er fremdeles ganske vanlig å ikke bli trodd når man forteller om slike ting.

Weedar
Weedar
12 years ago

«Problemet er at Kirken ikke synes å ta anklagene og vitnesbyrdene alvorlig. Først sammenligner man anklagene med jødeforfølgelsene. Som kjente endte antisemittismen i begynnelsen av forrige århundre med Holocaust. Så valgte man å kalle det sladder. Betaler man seg ut av ubehagelig sladder? Vel, Michael Jackson gjorde det.» Du snakker om to uttalelser som om de hadde vært offisiell kirkelig policy. De er ikke det, heller ikke i Vatikanet. De er de som har ytret meningene som står for dem. Og at den rituelle fredshilsen mellom paven og taleren under messen skulle bety noen aksept av hva han sa under… Read more »

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Og en liten ting til som jeg tenkte på, noe som kanskje du kan bruke som et lite sleivspark til Helga Pedersen godeste Pleym. vi husker alle hennes fantastiske ord i forbindelse med et innlegg for DLD hvor hun uttalte «om vi bare kan redde -1- barn, så er det verdt det» Javel, kan vi ikke bruke samme logikk omkring den katolske kirka/menigheter i samme slengen? La oss si at du foreslår å forby enhver form for menighet basert på Helga Pedersens argumentasjon og logikk bare for å bevise ovenfor henne at det ikke er beskyttelse av barn som står… Read more »

Leirbag
Leirbag
12 years ago

Og da ser jeg at Nettavisen har påpekt nøyaktig det som jeg påpekte i mitt forrige innlegg, angående DLD og den katolske kirken.

Godt det fortsatt finnes journalister som vet å tenke og faktisk poengtere hykleriet som pågår blant våre folkevalgte og regjeringen.

piris
piris
12 years ago

det jeg skulle ønske skulle komme frem i media var ofrenes alder ! Alt er ikke pedofili, men vi har også begrepet Hebefili. Jeg mener vi må begynne å skjele mellom barn og ungdom som de har gjort i Japan og Thailand. I thailand defineres UNGDOM som å personer mellom 18 og 15 år .. mens det i Japan defineres UNGDOM om personer mellom 13 og 18 år. Kan vi begynne med dette i norge også ? Så kan vi i alle fall skjele mellom «Barn og Ungdom» Hva med å nyansere seksualiteten ? Hva med begrepet «Forhold uten offer»… Read more »

Anonym
Anonym
12 years ago

Den katolske kirken er taushetspliktens siste skanse i Norge. Hos psykologen og legen er taushetsplikten ødelagt og har i stedet blitt til en angiverplikt. Vi burde gjenreise den absolutte taushetsplikten. Det er viktig at man kan føle seg trygg på at det man sier hos psykologen eller legen ikke kommer videre eller anmeldes. Visse prinsippbaserte ordninger må vi ha, slik at folk ikke stenger inne følelsene som i en trykkoker, da kan det faktisk bli flere overgrep etc. Den katolske kirken har handlet korrekt slik jeg ser det, og saken virker oppblåst. Det er komisk å se at enkelte som… Read more »

Leirbag
Leirbag
12 years ago

«Den katolske kirken har handlet korrekt slik jeg ser det, og saken virker oppblåst.» Dette er det reneste vås, og du virker å være katolikk selv. Jeg har problemer med å se at noen andre kan argumentere på en slik måte. Er det korrekt å skjule overgrep? Er det riktig å omplassere folk som blir anklaget for overgrep? Er det riktig å ikke politianmelde overgrep? Vi har fått en ny dyrelov som sier at man er medskyldig om man ikke varsler ifra om dyremishandling. Og jeg trodde vitterlig at en slik lov allerede eksisterte hva gjaldt menneskemishandling (noe som overgrep… Read more »

Fra arkivet

 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
  Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.