Ukategorisert

Pressefriheten trues

av datalagringsdirektivet. Det samme kan sies om rettssikkerheten. Både NRK og Nationen omtaler idag at Norsk Journalistlag frykter for kildevernet hvis datalagringsdirektivet blir innført. Høringsfristen regjeringen har satt for utredningen om datalagringsdirektivet, nærmer seg.

Journalister er avhengige av at noen tør tipse dem, uten at dette medfører å måtte stå frem med navn og bilde i mediene. Varslerproblematikken, som fortsatt er svært følsom, er en del av dette komplekset. Hvordan skal journalister kunne avdekke skandaleforhold hvis potensielle kilder ikke kan føle seg sikre på at de ikke blir avslørt? Journalister har gått i fengsel for å beskytte sine kilder. Snart trenger ikke øvrigheten å dra journalistene for retten i et forsøk på å avsløre kildene.

Advokater skal ha et minst like sterkt vern rundt tausheten om forholdet mellom dem selv og klientene. Hvordan vil denne tausheten bli bevart hvis alle former for telefonisk og elektronisk kontakt blir registrert?

Konsekvensene om datalagringsdirektivet blir innført, blir avdekket bit for bit. Regjeringen bidrar i liten grad til dette.

Comments are closed.

Mest lest

Fra arkivet

 • Jeg har hvite privilegierJeg har hvite privilegier
  Morgenbladets sjekkliste er vanskelig å unnslippe.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.