Ukategorisert

Pressefriheten trues

av datalagringsdirektivet. Det samme kan sies om rettssikkerheten. Både NRK og Nationen omtaler idag at Norsk Journalistlag frykter for kildevernet hvis datalagringsdirektivet blir innført. Høringsfristen regjeringen har satt for utredningen om datalagringsdirektivet, nærmer seg.

Journalister er avhengige av at noen tør tipse dem, uten at dette medfører å måtte stå frem med navn og bilde i mediene. Varslerproblematikken, som fortsatt er svært følsom, er en del av dette komplekset. Hvordan skal journalister kunne avdekke skandaleforhold hvis potensielle kilder ikke kan føle seg sikre på at de ikke blir avslørt? Journalister har gått i fengsel for å beskytte sine kilder. Snart trenger ikke øvrigheten å dra journalistene for retten i et forsøk på å avsløre kildene.

Advokater skal ha et minst like sterkt vern rundt tausheten om forholdet mellom dem selv og klientene. Hvordan vil denne tausheten bli bevart hvis alle former for telefonisk og elektronisk kontakt blir registrert?

Konsekvensene om datalagringsdirektivet blir innført, blir avdekket bit for bit. Regjeringen bidrar i liten grad til dette.

Mest lest

Arrangementer