Stikkord: kildevern

Ukategorisert

Pressefriheten trues

av datalagringsdirektivet. Det samme kan sies om rettssikkerheten. Både NRK og Nationen omtaler idag at Norsk Journalistlag frykter for kildevernet hvis datalagringsdirektivet blir innført. Høringsfristen […]