Ukategorisert

Øyvind Strømmen om 17.mai-flagg

Øyvind Strømmen, politiker i Miljøpartiet De Grønne, har kommentert Liberalerens artikkel Nasjonalistiske borgere. Kommentaren er god og derfor publiserer vi den som en artikkel.

17. mai er den norske grunnlovsdagen, der me feirer det som i si tid var ei av verdas mest liberale grunnlover. Rett nok var ho ikkje vidare liberal ovanfor jødar og jesuittar (for å seia det mildt), men så har me skjerpa oss litt sidan 1814.

Denne grunnlova slår blant anna fast ytringsfridom. Eit forbod mot andre land sine flagg er dermed eit åtak på sjølve grunnlova som me feirer. Liberaleren.no kallar det nasjonalisme. Eg kallar det beint ut toskeskap (skjønt vegen mellom dei to er ikkje lang).

Indisk flagg. (Foto: Wikipedia)
Indisk flagg. (Foto: Wikipedia)

Eg har ikkje noko særleg ynskje om å sjå verken svenske eller indiske flagg 17. mai, men eg stør folk sin rett til å ta med seg eit langtvekkistansk flagg om dei vil det. Og det kan kanskje vera verdt å minna folk på kva eit flagg er for noko. Eit flagg seier noko om den som ber flagget. Eit seglskip med eit engelsk flagg er engelsk; har skipet fransk flagg er det fransk. Symbolflagget bravo fortel om farleg last ombord, osv. Piratflagget seier: No kjem eg og plyndrar deg. Gøym unna kvinner og rom!

Av ein eller annan grunn ser det ut til at 17. mai får enkelte til å gløyma dette. Eit utanlandsk flagg i eit norsk 17. mai tog vert oppfatta som: “Fuck Norge! Go, Langtvekkistan”, medan den rimelege tydinga er: – Eg som ber dette flagget har tilknyting til Langtvekkistan, og eg er her, og eg feirer den norske grunnlova.

Eg synest det er ein rimeleg fin ting å seia. Og så lurer eg ikkje minst på korleis eit forbod skal handhevast. Kven skal gå og riva flagg frå småungar, eller bøteleggja dei? Og korleis rimar det heile med barnefesten, som me er så kry over.

Til slutt, eit sitat frå salige Wergeland:
Jeg tror vor Grundlov best på jord,
dog ei at bedst er hvert et ord
Saaledes tror jeg for Exempel
at hver bør velge frit sit tempel
Man friest være bør i Tro:
thi bør forandres Paragraf 2

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Dessverre har 17.mai har blitt en oppvisning i selvtilfreds nasjonalisme med bunader og krigshelter. Årsaken er en forveksling av nasjonal frihet (altså enhver etnisk gruppes rett til selvstyre) og individuell frihet (enhver borgers rett til å bestemme over eget liv).

Flagget symboliserer nasjonal frihet og dermed etnisitet. Den som vifter med det norske flagget 17.mai er helt inkonsekvent dersom han samtidig kritisere pakistanere, svensker og somaliere for å vise sin etniske tilhørighet, for de gjør jo akkurat det samme.

La oss feire grunnloven, ikke nasjonen.

Kardaffi
Kardaffi
12 years ago

Hva om vi hadde feiret frihet istedenfor Grunnloven? Åh nei vent, da hadde vi ikke hatt en dag med feiring i det hele tatt! Landet her er tross alt annet enn fritt. Fyr opp en joint i 17. mai-toget. Forulemp en offentlig tjenestemann i 17. mai-toget. Kom med rasistiske kommentarer i 17. mai-toget. Kjør bil uten bilbelte i 17. mai-toget (om det finnes noen tog med biler lengre) Spill poker for penger med noen mens dere går i 17. mai-toget. Oppfordre til lynsjing av norske Stortingspolitikere grunnet landsforræderi i 17. mai-toget. Alt dette er faktisk ting som burde vært lov… Read more »

Øyvind Strømmen
12 years ago

Takk for omtale. Jeg føler for å nevne at jeg også har knabbet et par poenger fra bloggen til en flaggekspert (!): http://flaglima.com/?p=1272

Han skriver på engelsk, men sier dette mye bedre enn meg.

Fra arkivet