Ukategorisert

Familien Navrud vs. UDI

Drammens Tidende og TV2-Nyhetene har fortalt historien om familien Navrud, der kone og sønn må ut av landet pga. en uforståelig UDI-kode stemplet i passet. Men jeg forstår ikke hvordan feilen kunne oppstå – og hvorfor den ikke er oppdaget tidligere.

Laila Navrud fra Filippinene jobbet som au pair i Norge. Hun traff Ole Kristian Navrud efter at arbeidstilladelsen var utløpt. De giftet seg, og hun søkte på nytt. Da fikk hun arbeidstilladelsen stemplet i passet sammen med en kode. Det er denne koden som er problemet. Den fornyer egentlig den gamle arbeidstilladelsen; om å jobbe som au pair.

Laila (og mannen) tolket det som en generell arbeidstilladelse, og hun begynte å jobbe på café. De har en sønn sammen, og hun har nå bodd og jobbet i Norge i mer enn to år. Men hun har altså jobbet i strid med den arbeidstilladelsen hun fikk, og er dermed utvist for to år. Siden hun fortsatt ammer sønnen, må han følge med moren. Og når de får komme tilbake er uvisst. for søknad om familiegjenforening har en estimert behandlingstid på ca ett år.

Finnes «den barmhjertige byråkrat»?
Så langt om kjernen i saken. Jeg forstår imidlertid ikke hvordan problemet oppstod, og hvorfor det ikke er oppdaget og rettet opp i tidligere. Laila Navrud fremstilles som en bevisst lovbryter. For det var ulovlig å jobbe på café når hun kun har tilladelse til å jobbe som au pair. Men hvor bevisst var lovbruddet? Dét burde vært tillagt vekt. Det burde også vært tillagt vekt at UDI har gitt en arbeidstilladelse hun sannsynligvis ikke har søkt om. Begge parter har misforstått. Da burde det finnes en handlekraftig byråkrat som kutter den byråkratgordiske knuten tverst over, og erklærer: «Dette var en misforståelse. Laila Navrud har blitt offer for uheldige sider ved byråkratiet og skjemaveldet. Hun får naturligvis bli. Dessuten er det kort tid igjen før hun har vært gift og bodd her så lenge at hun uansett har rett til permanent opphold.»

Den nidkjære statssekretæren
finnes imidlertid. Han heter Pål K. Lønseth, representerer Arbeiderpartiet og er statssekretær i Justisdepartementet (der Knut Storberget er sjef). Lønseth uttalter til TV2-nyhetene: «– Det systemet vi ønsker er at kriminelle utvises. Og så er det sånn at også mindre brudd på utlendingsloven og brudd på tillatelser fra tid til annen vil medføre utvisning, sier statssekretæren.»

Det er noen tidsangivelser og slikt som er litt uklare, og jeg tar forbehold om dette i min videre vurdering av saken.

«Forlovelsesvisum»?
Hvis Laila var her efter at au pair-tilladelsen var utløpt var hun her ulovlig. Det var efter at denne tilladelsen var utløpt at hun traff sin fremtidige mann. Da kunne hun ha søkt om såkalt forlovelsesvisum; arbeids- og oppholdstilladelse med sikte på ekteskap. Det er mulig at det må søkes om dette fra hjemlandet. Det var dette min daværende forlovede gjorde. Vi fikk klare anbefalinger om å gjøre det slik (bl.a fordi det er vanskelig for folk fra den 3.verden å komme hit på turistvisum – og fordi det er i strid med forutsetningene for turistvisum å gifte seg mens man er her på slikt visum).

Familiegjenforening
Hvis Laila søkte om fornyet arbeidstilladelse (som hun fikk) efter at de hadde giftet seg, blir saken enda mer uforståelig. For da skal man egentlig søke om familiegjenforening. Dette skal ihvertfall gjøres fra den utenlandske statsborgerens hjemland. Det er likevel fullt mulig å gjøre dette fra Norge, hvis de begge oppholder seg her. Dette kan ta tid å få behandlet hos UDI, og den utenlandske statsborgeren kan ikke arbeide før vedtaket fra UDI foreligger. Her vil den norske statsborgerens (ektefellens) evne til å forsørge sin ektefelle komme inn. Det foreligger nemlig en regel som sier noe om hvor mye man må tjene for at søknaden om familiegjenforening skal bli innvilget.

Permanent bosettingstilladelse
Såfremt alle nøvendige papirer er med søknaden burde det ikke ta så lang tid å sjekke opplysningene, men behandlingstiden i UDI er uansett lang. Laila har slik jeg forstår medieoppslagene om saken vært i jobb i to år. Sønnen hun og Ole Kristian Navrud har er seks måneder gammel. Hvis vi forutsetter at de har vært gift i to år, har de også søkt om familiegjenforening to ganger. Når de har vært gift i tre år, kan Laila søke om permanent bosettingstilladelse.

Jeg har ikke fått med meg hvorfor saken ble oppdaget akkurat nå. Men skal man være litt konspiratorisk passer det jo bra å få sendt ut en utlending rett før hun ville oppfylt reglene til permanent bosettingstilladelse.

Men det ville jo ikke spille noen rolle om UDI hindret nok en utlending å bli værende i Norge. Hun er gift med en nordmann, og de har barn sammen. Hun vil komme tilbake til Norge før eller senere.

Den godt integrerte
utlending er et ideal, om ikke for UDI så ihvertfall for de politiske myndigheter. Den rødgrønne regjeringen setter sin ære i å få utvist flest mulig av de dårlig integrerte. De som ikke kan gjøre rede for hvem de egentlig er. De som begår kriminelle handlinger.

Laila Navrud har knapt gjort annet enn å jobbe siden hun kom til Norge. Hun har betalt skatt, giftet seg, fått barn, lært seg norsk. Hun har gjort alt riktig. Likevel skal hun altså kastes ut.

Hva skal veie tyngst?
Nå har Laila fått gratis advokathjelp fra advokat Fridtjof Feydt. Noe av det første hans kontor burde gjøre er å finne ut hvorfor hun skal utvises på grunn av at UDI har gitt henne en arbeidstilladelse hun sannsynligvis ikke har søkt om (eller ikke ment å søke om), når andre régler innenfor utlendingsjus’en tilsier at hun skulle hatt alle tilladelser og papirer iorden. Har hun søkt om, og fått, familiegjenforening en eller to ganger (fordi hun er gift med en nordmann) har hun efter alle solemerker lovlig opphold i Norge. Hennes nåværende «tilknytning til riket» (som det heter på byråkratspråket) er så sterk at det burde veie tyngre enn det som enten er en saksbehandlingsfeil hos UDI eller en misforståelse av regelverket fra ekteparet Navruds side.

For det er åpenbart at familien Navrud må gå rettens vei. Den barmhjertige byråkrat – som kan innrømme at det er begått feil – finnes tydeligvis ikke hos UDI.

Og landets øverste politiske leder – statsministeren – er åpenbart ikke den som kan skjære gjennom og ta den innlysende beslutningen; at Laila Navrud får bli.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per Ivar Haugland
Per Ivar Haugland
12 years ago

FYYY…UDI
Dette blir for dumt.
Hvem burde kastes ut?
Lovlydige borgere, eller kriminelle, svikere, og forædere? For dette kaller jeg nesten foræderi av sitt eget folk, som elsker Norge, og er stolte av det norske flagg. Tviler mer og mer på den norske ledelse, som setter sitt eget folk opp mot seg selv. La kjærligheten seire.

Hilsen en meget sint og skuffet mann

Jan Johansen
Jan Johansen
11 years ago

Det er pussige tanker du her gir uttrykk for. I Norge er ikke uvitenhet om loven en unnskyldning. Det gjelder alle. Så mener du at «vel integrert» skal gi rett til opphold. Men hvilket kriterium er det? Så mener du at statsministeren skal «skjære gjennom». Men hvilket kriterium er det? Har du tenkt igjennom konsekvensen dersom du skulle få gjennomslag for dine tanker? Bør vi la dem vi liker få bli og dem vi ikke liker reise? Hvilken gruppe skal i så fall «like»? Svært mange nordmenn misliker meningene til muhammedanere, bør de derfor reise?

IvarE
IvarE
11 years ago

Jan J. Har igrunnen sagt det nødvendigste.

Liker du ikke regelverket, Pleym, så greit nok, da får du jobbe for å få endret det. Og bruk gjerne slike konkrete eksempler på hva du mener er galt.

Men å be om at Jens skal gripe inn, det er selvmål! Det er en helt ubeskrivelig uting at politikere i det hele tatt har anledning / lovlig mulighet til å gripe inn i enkeltsaker. Det sørger på ingen måte for likhet for loven, men gir all makt til media og vilkårlige pressgrupper. Hvilket du formodentlig ikke er tilhenger av?

Pleym
Pleym
11 years ago

Jeg er helt enig i at statsminiseren ikke skal «gripe inn» i den form at han sier at her har det skjedd noe galt, og det er innlysende at hun bør få opphold. Det jeg savner er litt ydmykhet både fra UDI og fra statssekretæren som har uttalt seg. Det gis overhodet ikke uttrykk for at UDI kan ha gitt svar noe annet enn det er søkt om, eller at hun iht. andre deler av regelverket faktisk fyller vilkårene for både opphold og generell arbeidstilladelse (fremfor den svært begrensede som hun er innvilget – stadig uten at vi vet om… Read more »

Emma Rivrud
Emma Rivrud
11 years ago

Du har ikke grep om forvaltnings- og utlendingsretten, Pleym. 1. Med den såkalte «koden i passet», følger det alltid et vedtaksbrev til søker hvor det for enhver som får au- pair- tillatelse presiseres at tillatelsen ikke gir adgang til å ta annet arbeid enn hos én bestemt vertsfamilie. Koden i passet henviser så til lovhjemmelen for arbeidstillatelse som aupair. 2. Tillatelse som aupair danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 3. Tillatelse til familiegjenforening må søkes fra hjemlandet til utenlandsk borger. Å være i landet på aupair- tillatelse fritar ikke fra dette kravet. 4. Det er ikke noe som heter «å… Read more »

Emma Rivrud
Emma Rivrud
11 years ago

Jusstudent

Pleym
Pleym
11 years ago

Takk for attesten, Emma. Jeg skal komme tlbake til punktene dine. Men først: Det som er problemet med medias dekning av saken er at det ikke er klart hvordan situasjonen har oppstått. Det kan tenkes at Laila først har søkt om forlenget arbeidstilladelse som au pair. Så har hun giftet seg, og derefter søkt om familiegjenforening. Hun har først fått au pair-tilladelsen forlenget, og derefter fått innvilget generell arbeidstilladelse som følge av at hun har fått innvilget familiegjenforening. Problemet hennes er hvis hun begynte å jobbe i caféen før hun fikk den generelle arbeidstilladelsen. Da har hun brutt regelverket, og… Read more »

Gunnar B
Gunnar B
11 years ago

Det kan godt være at Laila Navrud har vært uaktsom og ikke har satt seg godt nok inn i reglene, og at det dermed juridisk er grunn til å utvise henne. Det som er problemet er at folk som Laila Navrud, som har arbeid og er på vei til å integreres, blir utvist, mens somaliere som voldtar får bli. Det strider rett og slett mot den alminnelige rettsfølelsen. Det kan virke som om regjeringen har tatt signalene om at det trengs en strengere utlendingspolitikk, men at de velger å ta dem det er lett å utvise i stedet for dem… Read more »

Pleym
Pleym
11 years ago

Fra TV2:

«I vedtaket står det blant annet at Laila ikke har tilknytning til Norge og at det ikke vil være uforholdsmessig for Kent Oscar å miste kontakten med pappaen.»

Litt av et syn UDI har på familien..

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/departementet-vil-se-paa-lovverket-etter-lailasaken-3210960.html

Knut Falck Bergan
11 years ago

Veldig bra skrevet, en eneste feil så vidt jeg kunne se, dersom hun hadde søkt om familiegjenforening fra Norge, er visstnok regelen at hun får avslag, grunnet at søknaden har gått feil tjenestevei, så hun hadde måttet returnere til hjemlandet og søkt derfra, spør seg den som vil. Dette fikk jeg beskjed om i forbindelse med søknad om fam.gjenforening mellom sønn(I Thailand) og moren, gift her. Gutten kunne ikke skrive, men det hjalp ikke, det er han som er søkeren, ikke moren, som hadde opphold her. 5-åringen måtte også møte opp og levere søknaden på ambassaden personlig, selv om han… Read more »

Emma Rivrud
Emma Rivrud
11 years ago

Jeg forutsetter at hun skulle fortsette hos den samme familien rett og slett fordi det er kravet for å få fornyet en au- pair-tillatelse. Skal man begynne i arbeid hos en ny familie, må man fremme en ny søknad (Dette kan meg bekjent gjøres fra Norge). At hun søkte fortsatt tillatelse som au pair selv om hun hadde giftet seg, kan ikke myndighetene nødvendigvis klandres for. Hvordan skal de vite om au- pairer har inngått ekteskap med norske borgere, dersom de ikke selv opplyser om dette? Hva vet man dessuten om relasjonen mellom Laila Navrud og det som nå er… Read more »

Emma Rivrud
Emma Rivrud
11 years ago

Forøvrig er jeg helt enig med Gunnar B. Problemet med flere kriminelle, utenlandske statsborgere er at de såkalt «ureturnerbare». Dette innebærer at de kommer fra land/områder hvor det pågår krig/konflikt: Områder regjeringen ikke returnerer borgere til. For å returnere utl. statsborgere, må man vanligvis ha godkjennelse fra den returnertes hjemland. Dette er et problem i mange saker.

Forøvrig mener jeg selv at individer som begår grove straffbare handlinger (voldtekt, drap osv) må kunne utvises uansett. Problemet er at lovverket ikke åpner for dette.

Øyvind Bergerud
Øyvind Bergerud
11 years ago

@Emma Rivrud Etter det jeg har forstått har dette skjedd i saken 1) Hun er aupair, og blir «misbrukt» av familien 2) Hun forelsker seg i en Norsk mann og flytter til han 3) Her er det uklare punktet om hva de gjorde: Hvis du avslutter «arbeidsforholdet» som aupair blir du utvist av Norge innen en måned, hvis du ikke finner en ny vertsfamilie. Sannsynligvis søkte de fornyet aupairtillatelse 4) De gifter seg og søker om familiegjenforening. 5) De mottar fornyet aupairtillatelse, her skjer sannsynligvis misforståelsen: De har allerede søkt om familiegjenforening, og tror at det er denne tillatelsen de… Read more »

morten
morten
11 years ago

Vi har jo regler. Disse reglene skal sikre «oss» at forbrytere kan sendes ut av riket. Feks en slik som Laila som brøt visareglene, forelsket seg, JOBBET (tenk det, hun fikk alså ikke trygd men ARBEIDET her), fikk barn og misforstod UDI. Å misforstå et statlig kontor – ja det er vel nesten utvisningsgrunn alene spørr du meg. Nå er det ikke alle forbrytere vi sender hjem da. Feks narkoselgerne på Oslo Sentralstasjon får bli. Stod til og med om en i avisen som politiet hadde tatt 34 ganger nå. Vel, narkotika er da vel ikke så ille-hadde ikke han… Read more »

bbrose
bbrose
11 years ago

THE UDI IS GOOD THEY WORK IT VERY EXCELLENT COZ SHE(LAILA) DIDNT FOLLOW THE RULES THEN EVEN SHE KNOWS SHE CAN`T WORK COZ HER CONTRACT IS END BUT SHE STILL WORK THOUGH SHE KNOWS HER STATUS IN NORWAY!!!!!!!!!!!BETTER SHE THROW OUT IN NORWAY RIGHT AWAY!

Fra arkivet