Ukategorisert

Korstog mot kommunister?

Henrik Ormåsen, talsperson for Tjen Folket, hevder at Dagbladet bedriver korstog mot kommunister. Dagbladet har i det siste hatt flere forhold om Tjen Folkets forhold til SOS Rasisme. Sistnevntes bruk av skattesubsider er omstridt. Men er McCarthy-tiden tilbake av den grunn?

Henrik Ormåsen er talsperson for Tjen Folket.

Romsdal Budstikke skriver: «Ifølge Dagbladet skal SOS Rasisme, bestyrt av Tjen Folket-tillitsvalgte, ha kjøpt eiendommer for mange millioner kroner. Samtidig holder Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU) tilbake bevilgninger til SOS Rasisme fordi de er usikre på om tidligere bevilgninger er gått til det de skal, nemlig arbeid med barn og unge.»

Eiendommene er kjøpt av selskapet Aktivisteiendom AS, og kasserer Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme har tidligere uttalt at det er lønner seg økonomisk å eie lokalene selv, enn å leie dem.

Liberaleren omtalte bråket rundt SOS Rasisme sist det var oppe i media, gjennom en omfattende reportasje i Dagens Næringsliv.

Ormåsens innlegg fikk efterspill i form av en debatt i Dagsnytt 18 hos NRK, uten at det bragte partene noe nærmere hverandre. Ormåsens beskyldninger mot Dagbladet om hetskampanje og kampanjejournalistikk mot kommunister står ved lag, mens Dagbladets redaktør Lars Helle benekter at avisen har gått over streken.

Oppblåste medlemstall
Selv om kjernen i Dagbladets oppslag er at daglig leder Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme har fått Tjen Folket-aktivister inn i sentrale, betalte jobber i SOS Rasisme.

Men kjernen i mye av kritikken mot SOS Rasisme er misbruk av penger de har fått tildelt over offentlige budsjetter. Det vil altså si dine og mine penger, betalt inn gjennom skattesystemet. Det påstås at SOS Rasisme har «blåst opp» medlemstallene, og dermed sikret seg større støtte fra offentlige budsjetter enn det er grunnlag for.

I denne sammenhengen er SOS Rasisme slett ikke alene. Midt på 1990-tallet avdekket VG den såkalte AUF-skandalen. Resultatet av jukset med medlemstall ble at alle ungdomsorganisasjonene ble gransket, og hele systemet for støtte ble lagt om.

Det siste året er det også blitt avdekket at ulike innvandrerorganisasjoner i Oslo kan ha jukset med medlemstall, for å få flere penger via offentlige budsjetter.

I 1992 ble partisekretær Terje Sørensen i Bergen FrP ekskludert for å ha manipulert med medlemslistene (jeg var som landsstyremedlem i FrP med på eksklusjonen).

Tidligere stortingsrepresentant og toppskikkelse i SV og forgjengeren SF avslører i sine memoarer at SF-ledelsen manipulerte med medlemslister for å vinne kampen mot partiets ungdomsorganisasjon SUF. Sistnevnte tapte, og de ledende personene (Øgrim, Allern m.fl) stiftet senere AKP (m-l).

Juks med medlemstall er altså ikke noe nytt. Det handler om å få mest mulig penger tildelt over offentlige budsjetter. Men det kan også handle om innflydelse. Ungdomsorganisasjoner kan f.eks få større antall delegater i moderpartiets organer enn det er grunnlag for, og dermed gjennomslag for politiske standpunkter.

SOS Rasisme kan bruke sin imponerende store medlemsmasse til å gi sine uttalelser tyngde, når de maner til kamp mot rasisme i alle mulige former. Hvor imponerende medlemsmassen faktisk er, vet vi ikke før medlemslistene er gransket.

Misbruk av midler?
Det er altså et spørsmål om SOS Rasisme har fått for mye penger, basert på oppblåste medlemstall. En annen side av saken er hvorfor det er nødvendig for en organisasjon som SOS Rasisme å kjøpe sine egne lokaler. Forklaringen til Larsen synes plausibel. Men er det innenfor regelverket for offentlig støtte at pengene brukes til eiendomskjøp? Se det er en annen sak..

Heksejakt på kommunister?
Dagbladet har gjort Tjen Folket-innslaget på topplan i SOS Rasisme til en vesentlig del av sine reportarsjer om organisasjonen. Det er naturligvis helt legitimt for en kommunist å engasjere seg i en enkeltsak han eller hun brenner for. I denne saken kan det imidlertid muligens lages koblinger mellom at SOS Rasisme ikke avviser å bruke vold i sin kamp mot rasisme, og dét faktum at Tjen Folket som kommunistisk organisasjon er tilhenger av væpnet revolusjon for å oppnå sine mål.

Jeg anser meg selv som antirasist, og kjenner mange som er sterke motstandere av rasisme. For å si det med Ayn Rand: «Rasisme er den mest primitiveog lavtstående form for kollektivisme.» Jeg vet likevel ikke om mange antirasister som er tilhengere av å bruk vold som politisk virkemiddel.

Liberaleren har tidligere oppfordre folk til å melde seg ut av SOS Rasisme så lenge organisasjonen ikke tar avstand fra bruk av vold – og vi kan godt gjøre det igjen.

Ormåsen bør svare på om det er å anse for heksejakt å påpeke denne sammenhengen i politisk syn mellom Tjen Folket og SOS Rasisme, når det gjelder bruk av vold.

Det er ingen grunn til å forsvare heksejakten på kommunister, hverken den som var iscenesatt av Joseph McCarthy, eller den som ble legitimert av Einar Gerhardsens Kråkerøy-tale. Men man kan forstå frykten for kommunisme, når man så hvordan kommunismens ledende land Sovjetunionen og China herjet med verden under den kalde krigen, og med folket i sine egne land.

Ormåsen hevder at det er kommunister som har gjennomført den brede mobiliseringen som har vært nødvendig for å slå tilbake rasisme og nazisme. Jeg kan ikke huske at det var nødvendig å bruke vold i Brummunddal (som han henviste til i NRK-debatten), eller at det ble brukt vold blant de 10 000 som møtte opp på Youngstorvet 09.november 1991 (jeg var der selv).

Smal front eller bred front?
Skal man forstå noe av hvordan Tjen Folket bruker antirasisme-saken eller SOS Rasisme som organisasjon, må man vite noe om kommunistenes valg av taktikk og strategi. Om det som kalles smal front bred front.

Smal front går ut på at man skal synliggjøre den kommunistiske idé, og f.eks gå til valg eller søke støtte i opinionen som ren kommunistisk organisasjon.

Bred front går ut på at man engasjerer seg i andre organisasjoner, f.eks av typen SOS Rasisme, fagforeninger, Nei til EU eller enkeltsaksorganisasjoner av ulike typer. Slik skaper man et sympatisk inntrykk av kommunister som personer, og dette inntrykket kan bestå når vedkommende senere brukes i en «smal front»-setting.

Tjen Folket har mislyktes i AKP, RV (nå Rødt) og deres tilstøtende organisasjoner. Det er over 10 år siden de ledende personene i Tjen Folket ble ekskludert RV etc. Å jobbe i bare Tjen Folket kunne nok bli både tungt, ensomt og slitsomt – flere år efter at kommunismens sanne ansikt forlengst er avslørt.

SOS Rasisme er kanskje et innlysende valg for Tjen Folket-lederne, når man skulle velge seg en arena for sin «bred front»-strategi. Spørsmålet er om de påstått mange medlemmene er tjent med at Tjen Folket dominerer blant ledelsen og de ansatte.

Et helt annet spørsmål er om saken antirasisme er tjent med frontfigurer som ikke tar avstand fra bruk av vold som politisk virkemiddel. Dette må medlemmene i SOS Rasisme avgjøre. Landsmøtet er til høsten. Kanskje kommer det et svar der.

Jeg tror det finnes bedre måter å jobbe mot rasisme på, enn via SOS Rasisme. Paradoksalt nok.

Dagbladet har idag omtalt NRK-debatten, og Ormåsens påstander om forfølgelse, her.

Aftenposten har omtalt Dagbladets reportasje på lederplass.

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nils Pils
Nils Pils
11 years ago

Denne klikkens kontroll over SOS Rasisme har vart mye lengre enn Tjen Folkets eksistens. Rundt 1992-3 lå organisasjonen nede, og en gruppe aktivister, med varierende geografisk og politisk tilhørighet, grep fatt i organisasjonen for å bygge den opp igjen. I 1996 ble Oslo-baserte Kjell Børge Øgård valgt til leder, etter at organisasjonen hadde hatt kollektivt lederskap en periode. Motkandidaten var den Haugesund-baserte forfatteren Eli Sol Vallersnes, som senere giftet seg med Henrik Ormåsen. Øgård ble kort tid etter kastet av et opprør i landsstyret, ledet av Kjell Gunnar Larsen, som kom med anklager om økonomiske misligheter. Disse anklagene har aldri… Read more »

indregard
11 years ago

Jeg er helt enig i dine betraktninger rundt samrøret og medlemsjukset, men jeg kan ikke med min beste forstand forstå hva dette «avstand fra vold som virkemiddel»-greiene består i. Det finnes da ingen partier i Norge som tar fullstendig avstand fra vold som politisk virkemiddel? Det innebærer jo å ta prinsipiell avstand fra den franske og amerikanske revolusjon, fra gutta på skauen, fra NATOs oppdrag i Afghanistan og så videre. Dersom Tjen Folket planlegger statskupp er jeg med på at det lar seg kritisere (det er jo blant annet ulovlig), men ikke fordi det er voldelig. En generell avstandstagen fra… Read more »

Olsen
Olsen
11 years ago

Klarer heller ikke å se helt hva som er kontroversiellt med å kjøpe kontorer til en organisasjon. Ellers mener jeg man bør bellegge påstander med fakta. Sånn sett har Dagbladets journalistikk bommet kraftig på spikeren. Det foreligger ingen politisak eller dom. Til syvende og sist dreier «rot i forhold til medlemstall» seg om løse spekulasjoner. Spekulasjoner som ikke er støttet opp av fakter. Rykter, sleivspark, og annet grums hører ikke hjemme i en offentlig debatt av denne typen. Dette har ikke Dagbladet forstått.

Pleym
Pleym
11 years ago

Olsen, såvidt meg bekjent får SOS Rasisme støtte fra det offentlige basert på medlemstall og aktiviteter – samt medlemskontingent. Kontingentpengene kan de sikkert bruke som de vil. Men med offentlig støtte følger regler for hvordan pengene skal brukes. Hørt om Riksrevisjonen? SOS Rasisme er under granskning, eller skal granskes. Såvidt meg bekjent fra flere hold. Det er ikke sikkrt at eiendomskjøp er i samsvar med regelverket for offentlig støtte. «Løse spekulasjoner» som du kaller påstandene om «rot i forhold til medlemstall», fører altså til granskning. Og bra er det. Får man penger fra det offentlige (mine og dine penger) skal… Read more »

Demokrat
Demokrat
11 years ago

Jeg gleder meg til den dagen Tjen Folket/SOS Rasisme-ledelsen får fengselsstraffene sine. Dette er vel fullt på høyde med «vannverkssaken» som nettopp ble avsluttet. Jeg har ingen respekt for folk som hyller Stalin. Skandalen her er egentlig at sammenhengen mellom stalinistene og SOS Rasisme har vært kjent i mange år, mens det offentlige har fortsatt å øse ut pengene til stalinistene. Tenk om det var Vigrid som hadde fått 40 millioner i offentlig støtte?

Pleym
Pleym
11 years ago

Problemet, Demokrat, er at dine og mine penger skal brukes på å støtte organisasjoner vi ikke ville støttet om vi hadde et valg, dvs. om vi hadde disponert pengene våre selv.

Problemet er ikke om det er Tjen Folket, Vigrid eller hvilken som helst speidertropp som får pengene. Problemet er at du og jeg ikke får bestemme selv hvem vi skal støtte – enten det gjelder organisasjoner, aviser eller bønder.

gauder
gauder
11 years ago

Si meg, er det ikke driftstilskudd de har fått?

Ikke investeringsstøtte???

Trond Thorbjørnsen
11 years ago

Pleym: Dagbladet har bevisst valgt å skriver årslønnen for full stilling, sjøl om de har fått klare beskjeder om at det misforstås – også blant folk som har greie på kroner og øre. Kjell Gunnar Larsen tjente hadde inntekt på ca 70.000 kroner fra SOS Rasisme i 2008. Christiane Muribø på 29.000 kroner. 330.000 er topplønn etter 7 år i full stilling i SOS Rasisme. Så – akkurat den vinkelen er søkt. SOS Rasisme deltar ikke i dining og wining i organisasjonsbyråkratiet i Oslo. Kanskje det er derfor en del myter har fått feste seg? Men – det er iallfall… Read more »

Pleym
Pleym
11 years ago

Trond, takk for at du oppklarte dette med lønn. For hvis man har 300′ (++) i lønn for 20% stilling, ville årslønnen for full stilling vært imponerende for en organisasjon av denne type.

Bernt
Bernt
11 years ago

Trond:
Mulig at KGL hadde 70000kr i 2008, men det står da svart på hvitt i regnskapet at han hadde 1.140.000 i lønn i 2007. Hvordan forklarer du det da?

http://bedriftsdatabasen.no/firmainfo.aspx?id=260496
Lønn daglig leder 1.140.000

halvdan
halvdan
11 years ago

Til Nils Pils eller Mathias Bismo som du også heter. Du er jo bare en feit liten deggehund som AKP-ledelsen piska på plass i -97. Det var jo et par stykk til av dere små puddinger dengang, hvorav dere alle sammen er noen feige baksnakkende rass som ikke har utretta noe politisk på egenhånd siden da. Ingen av dere klarte å stille opp og gjøre noe mot nedleggelsen av AKP i 2007 heller. Dere stemte ikke en gang mot, sjøl om dere mumla i krokene om hvor missfornøyde dere var. Du og dine likesinnede er ikke opprørere. Dere er bukkrypende,… Read more »

Einar Hammer
11 years ago

Pleym Riksrevisjonen utarbeider en rapport som skal fremlegges for Stortinget i oktober. Da først vil det bli vurdert om ‘de kritikkverdige forhold’ skal få rettslige konsekvenser. Innen den tid er det åpent om SoS Rasisme – «vil få utbetalt tilskudd – eller i verste konsekvens bli politianmeldt.» Hvis sistnevnte, kommer Trond Thorbjørnsen bli tiltalt for økonomiske misligheter. Han var leder av Asker SoS da han ble innvalgt som leder av SoS Rasisme, samt styremedlem av Aktivisteiendom AS. – «Asker SoS innvilget et lån på NOK 165 000,- til Aktivisteiendom AS – like etterpå ble Asker SoS nedlagt og fordringen overført… Read more »

Fra arkivet