Ukategorisert

Ny skjenkeplass ga færre voldsaker

Hammerfest ble lenge regnet som ”Norges farligste by”.

Nå har antall voldsaker blitt kraftig redusert. Politiet trekker frem det nye diskoteket for ungdommer, som har skjenkebevilling, som én av årsakene for en hyggelig statistikk.

Alkohol i kontrollerte former har gitt politiet mindre å gjøre.
Alkohol i kontrollerte former har gitt politiet mindre å gjøre.

–18-åringer har nå et tilbud i sentrum. Det har gitt færre alenehjemmefester, sier politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Geir Ove Heir til NRK.no.

Dette er nok et bevis på at en liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk.

Diskoteket
Selv om ungdomsdiskoteket har gitt færre privatfester, er det betenkelig at Hammerfest kommune støttet bedriften økonomisk.

Bruk av skattefinansierte penger i næringslivet gir skjeve konkurranseforhold. De som får penger fra en skattefinansiert instans, har betydelige konkurransefortrinn i forhold til alle andre som ikke mottar penger.

I tillegg er det betenkelig at avholdsmennesker blir tvungen til å støtte skjenking gjennom skatter og avgifter.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Kreativitet – et virkemiddel mot undertrykkelse?Kreativitet – et virkemiddel mot undertrykkelse?
    Innbyggerne i diktaturer og autoritære regimer må være kreativite for å uttrykke motstand.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?