Ukategorisert

Statlig kasinodrift er et dårlig forslag

Dersom staten skal drive kasino, vil rammevilkårene til de private aktørene bli mye dårligere og dette er aktører som har fått elendige vilkår av norske politikere.

TV2 hadde søndag et innslag om kasinodriften i Sverige. Innslaget var en solskinnshistorie. Det kommer penger inn i statskassen og kasinoene er ikke en utfordring for borgere som lider av ”sykdommen” spilleavhengighet.

Det innslaget ikke fortalte TV-seerne, er at en statlig aktør ikke skal drive næringsvirksomhet når staten lager rammene for næringsvirksomhet. Rollesammenblandingen betyr gode konkurransevilkår for statlige aktører, noe som gir privat næringsliv enorme utfordringer.

Ja til kasino i Norge, men det må være private aktører som har ansvaret for driften.

Et gammelt forslag
Stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet, blant annet Jan Simonsen og Øystein Hedstrøm, har gang på gang fremmet forslag om kasinodrift i Norge.

Alle partiene, foruten representantene fra Fremskrittspartiet, har stemt imot forslagene.

Mest lest

Arrangementer