Ukategorisert

La borgerne få større frihet

Justisministeren har endelig innsett at politiet har for mange oppgaver.

I et stort oppslag på Dagbladet.no, sier justisminister Knut Storberget at politiet bør få færre oppgaver.

Det er en flott holdning, selv om justisministeren ikke har spesielt stor troverdighet når det gjelder prioriteringer. Vi snakker om en justisminister som har støttet alt fra forbud mot svartebørssalg til forbud mot kjøp av sex, for å nevne to konkrete forbudsvedtak som denne flertallsregjeringen har presset igjennom.

Justisministeren bør fronte mer frihet til borgerne og større fokus på eiendomsrettigheter. Istedenfor går han i en ny felle, nemlig å ønske mer makt til andre statlige etater som Skattetaten, Finanstilsynet og tollvesenet. Det gir ikke forbedret bruk av skattefinansierte penger. Justisministeren flytter kun problem fra en statlig etat til andre etater. Gevinsten blir minimal.

Mest lest

Arrangementer