Ukategorisert

Siv Jensen snur verden på hodet

Siv Jensen erklærte igår at det var Høyres innvandringspolitikk som ville bli problemet hvis FrP skal forhandle med Høyre om regjering efter valget i 2013. Snakk om å snu verden på hodet!

På FrPs strategikonferanse efterlyste partileder Siv Jensen svar fra Høyres leder Erna Solberg. Det handlet naturligvis om Høyres reaksjoner på kronikken Oslo FrPs leder (og stortingsrepresentant) Christian Tybring-Gjedde skrev i Aftenposten sist uke. Kronikken var en angrep på Aps ønske om et flerkulturelt Norge.

Tybring-Gjedde og medforfatter Kent Andersen fikk prompte svar fra Høyre-folk en masse. De erklærte at hvis dette var FrPs politikk ville det bli vanskelig å få til et regjeringssamarbeid.

I sine første reaksjoner på kronikken sa Tybring-Gjeddes partileder at hans formuleringer ikke ville vært hennes ordvalg. Men igår var Jensen krystallklar: Høyre hadde lagt seg på en politisk korrekt (og elitistisk) linje i sine reaksjoner. Men Høyres leder hadde man hørt lite fra. Jensen efterlyste svar fra Høyres leder.

De to partilederne møttes i NRKs program Politisk Kvartér idag, og Erna Solberg var prisverdig klar: Formuleringene i kronikken viser et kollektivistisk syn på innvandrere. Man oppfatter dem som én gruppe, ikke som individer. Og Høyre kan ikke være med på en politikk der det skapes avstand fremfor et felles grunnlag, der også nye nordmenn – enten de er født her med innvandrede foreldre, eller selv er kommet hit utenlands fra – skal føle at Norge også er deres land. Det gjør man ikke ved å behandle dem som en kollektiv gruppe. Klar er er Høyres partileder også i dagens Nettavisen.
Solberg sa også noe annet: Hun hadde ikke oppfattet kronikken som uttrykk for FrPs syn. Hun ville heller dyrke de standpunktene og formuleringene som forenet FrP og Høyre, fremfor de der det er kjent politisk avstand.

Siv Jensen trakk da opp Høyres ultimative krav til samarbeid; At FrP ikke skulle ha innflydelse når det gjaldt innvandring, økonomisk politikk, og kultur.

FrP er outsideren
I innvandrings- og integreringspolitikken er det FrP som er outsideren i norsk politikk. Alle de andre partiene står på et felles verdigrunnlag. Men det er vanskelig å se at FrP deler dette grunnlaget. Altfor ofte henfaller partiets representanter til uttrykk som bringer tankene og assosiasjonene hen til et kollektivistisk syn på medborgere med utenlandsk opprinnelse.

Selv om det skulle bli flertall av Høyre og FrP efter neste stortingsvalg, kan Høyre velge å danne mindretallsregjering om forhandlingene med FrP skulle strande. Både når det gjelder økonomisk politikk, integrering og kultur vil Høyre kunne skaffe flertall uten FrP.

NRKs politiske kommentator Kyrre Nakkim mente igår at Siv Jensens angrep på Høyre var uforståelige. FrP vet om avstanden når det gjelder disse to partiene, og han mente forklaringen måtte søkes i FrPs indre; partiet holder seg stabilt over 20% (som slett ikke er dårlig), men misliker å se at Høyre har suksess. Høyre søker inn mot sentrum (f.eks i velferdspolitikken, ifølge Solberg), mens FrPs ansvar er å skaffe velgere på høyre fløy. Ifølge Nakkim.

Jeg er uenig i Nakkims analyse. Ford det første må Siv Jensen dyrke konflikt. Velgerne må minnes om at FrP i mange saker er det eneste virkelige alternativet i norsk politikk. Vil velgerne ha forandring i integreringspolitikken, holder det ikke å stemme Høyre. Siv Jensen bedriver altså forebyggende arbeid; foreløbig har ikke Høyre hentet så mange velgere fra FrP i den nye medgangsbølgen. Jensen vil forhindre at hennes velgere tror Høyre er et bedre alternativ for å få gjennomslag for FrP-politikk. De som virkelig vil ha endring når det gjelder integrering, og de som virkelig vil bruke mer penger på velferd må holde fast ved FrP.

Dessuten rekrutterer ikke FrP nødvendigvis velgere på «ytre høyre fløy». De rekrutterer spesielt velgere som er misfornøyde med Aps integreringspolitikk. De som mener at trygghet både når det gjelder kriminalitet og helse skyldes at det er flerkulturelle her, at det kommer mange asylsøkere hit, og pengebruken i det offentlige både når det gjelder asylsøkere, og f.eks i utlandet (uhjelp). Vil Nakkim hevde at Aps velgere befinner seg på «høyre fløy»?

Det er tre år til neste valg. Det er ingen fare for FrP i at Høyre tar ut en formtopp nå. FrP holder stand på en imponerende måte på meningsmålingene. Men FrP-velgere som ser til Høyre kan komme til å mislike det lyseblå når de heller vil ha FrPs politikk. Da kan de komme til å sette seg på gjerdet. En situasjon hvor FrP er i førersetet er noe helt annet. Da vil Høyre bli tvunget til å gi FrP mer gjennomslag. Dette vet også Siv Jensen. Det er bra at de to partiene gjør det så godt samtidig. Men når det nærmer seg valget må FrP legge seg i tet, ellers kan Høyre velge alenegang – og da blir FrP isolert på fløyen.

i Bondevik II-regjeringens periode lå FrP i mange saker til venstre for regjeringspartiene. Høyre vil unngå at det skjer igjen. Da må partiet vise at FrP i saker som viktige for dem i praksis er isolert i norsk politikk.

Christian Tybring-Gjedde kan bli Erna Solbergs redningsmann
Minerva-kommentator Jan Arild Snoen mener at Christian Tybring-Gjedde er for lite viktig til å spolere samarbeid mellom Høyre og FrP. Men han kan bli redningen for Erna Solberg, for å unngå å gi FrP innflydelse på et område der partiet står helt isolert; i integreringspolitikken. Hvis FrP gjør Tybring-Gjeddes syn til sitt, vil ikke Erna Solberg kunne stikke hodet i sanden og håpe at Tybring-Gjedde er en enslig svale. Solberg og Høyre må velge. Skal de gi Fanden lillefingeren, eller skal de vise at de mener alvor med Solbergs påpekning i dagens Politisk Kvartér om at «ord er viktige», fordi de bygger fellesskap – eller skaper splittelse.

Høyre satser på et flerkulturelt fellesskap. FrP har erklært det moderne, flerkulturelle Norge krig. Så hva vil Høyre velge?

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jøran Ødegaard
Jøran Ødegaard
11 years ago

Tybring-Gjedde ikke viktig i FrP? Kronikken ikke FrPs politikk? Hva i heite!? DU må vel – av alle kronikører i denne verden – vite hva som er FrPs innvandringspolitikk!?

Du skriver at Høyre satser på «flerkulturelt felleskap». Det tror ikke jeg stemmer. For sist jeg sjekket var Høyre for norske verdier og sto fast på den vestlige kulturen. Tror du Høyre vil forlate dette? Jeg tror ihvertfall Høyres VELGERE vil beholde det…

Jøran Ødegaard
Jøran Ødegaard
11 years ago

Det er en logisk brist i Ernas resonnement; en kan ikke hegne om verdier en ikke vil sloss for.

Synd at du ikke ser forskjell på Lonstad og Tybring-Gjedde. Du virker mer oppegående enn det.

Alek
Alek
11 years ago

Hadde lyst å stemme Høyre ved neste valg, men må si Erna virker like fortapt som AP når det gjelder integrering så nei takk til Høyre denne gangen. Islam og demokrati med menneskerettigheter er vel ikke en suksess noe sted i verden, hvorfor skal muslimer som bor her i Norge bli noe unntak?

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
11 years ago

Alek: Indonesia, Tyrkia og India huser til sammen i størrelsesorden 30% av verdens muslimer.

Det ville være å ta litt hardt i å kalle disse tre perfekte demokratier (Og i India er muslimer en (signifikant) minoritet, ikke en majoritet) – men uansett, det er ikke så helsvart som enkelte ville ha det til. Alle tre er fungerende demokratier.

Alek
Alek
11 years ago

Skal ikke påberope meg stor kunnskap om Tyrkia og Indonesia, men tror ikke man skal presse ytringsfriheten veldig langt der før man er i problemer. Jeg ser det fra en annen vinkelen deg Per. I hvor stor grad kan man ta inn personer med ikke vestlige verdier før det for de som kommer hit ikke lenger er aktuelt for å bli integrert. Hvis det alt finnes et sterk subkultur med deres «gamle» tankesett hvorfor skal de ta til seg majoritetens ( som gjerne strider med deres religion)? Og hva gjør man om det viser seg at integrering slik AP og… Read more »

simonfur
11 years ago

Bra debatt, og bra forsvar Pleym Christensen. FRP sin tea party rompesleiking gjør de så lite liberale at de er i ferd med å forpeste det ordet liberalisme. Dumt for de som vil ha virkelig liberalisme!

Nils
Nils
11 years ago

Jeg er ganske irritert på at det har «blitt en selvfølge» at det skal komme tusenvis av ikkevestlige innvandrere til Norge hvert år. Hva f… er det for noe tull? Vi er et land med halvparten av innbyggerene i en storby, så skal vi rennes ned av ikkevestlige innvandrere? Utvilingen går en vei, og det er det samme hele Europa igjennom. Gettofisering, polarisering, økt arbeidsledighet, økt press på velferdsstaten, osv. Hvordan kan såkalte «ansvarlige» politikere fortsette denne galskapen? Det kan ikke lenger kalles solidaritet, jeg synes helt seriøst at dette selvhatet mot egne må slutte. Til og med Kåre Willoch… Read more »

Per
Per
11 years ago

Jeg synes det er spesielt at muslimer ikke skal behandles som gruppe. Hva når tusenvis møtes til ulovlig demonstrasjon og krever (som gruppe) at yttringsfriheten skal knebles, ellers blir det terror på norsk jord. Hvor mange minoriteter finnes det i Norge? Hvorfor er det ALLTID muslimene det snakkes om? Og når det ALLTID er muslimene det snakkes om og advares mot, hvorfor blir det ikke tatt tak i? Det har bare blitt værre. Å kjøre rundt på Grønland i Oslo er som en biltur i et annet land. Jeg blir rett og slett kvalm. Det viktigste valget vi kan ta… Read more »

Per
Per
11 years ago

«Spørsmålet er om man tror det går an å velge vestlige verdier og samtidig inkludere dagens minoritetsbefolkning, eller om man skal velge en ekskluderende linje overfor minoritene når man vil ivareta vestlige verdier.» Personer fra muslimske land bør helt klart eksluderes i asyl og innvandringspolitikken. Vi bør ha permanent stengte grenser for disse landene. Ikke prat om dagens minoritetsbefolkning som om det var en homogen gruppe. Vi kan ønske mange velkommen til å jobbe her. Vi trenger allikevel ikke å dele ut et eneste nytt statsborgerskap av den grunnen. Asylsøkere bør innfinne seg med at de kommer hit på lånt… Read more »

JS.
JS.
11 years ago

Problemet er ikke innvandringen, men velferdsstaten. Hvis man avskaffer velferdsstaten løser man en hel rekke problemer, inkludert problemet med innvandringen. Men desverre vil folk gå inn for innskrenkninger i personlig frihet for å opprettholde et ikke-bærekraftig system.

Pleym
Pleym
11 years ago

Det passer liksom ikke i FrPs nye sosialistiske profil å avskaffe velferdsgoder. Da er det bedre å begrense innvandringen. Gripe inn i folks kjærlighetsliv. Nekte folk å leve sammen med sin egen familie.

Fra arkivet