Ukategorisert

Møteformen bør være religionsnøytral

Personer som tror på islam ville fått problem i Bjerkheim kommune under kommunestyremøtene. I denne kommunen er det et kristent bordværs før spisepausene.

Det var AP-representanten Magne Vaule som ville avskaffe tradisjonen. Argumentet var at kommunestyret bør ha en religionsnøytral møteform. Vaule har utvilsomt et godt poeng. Det er galskap at forslaget ble nedstemt mot fire stemmer. Det var 13 representanter som stemte for å videreføre tradisjonen, ifølge TV2.no.

Staten og kommunene bør, etter Liberalerens syn, ha en målsetning om å være religionsnøytral. Human-Etisk Forbund er én av aktørene som bør se nærmere på de ulike tradisjonene i kommunesektoren.

Mest lest

Arrangementer