Ukategorisert

KrFs død – bra for mange

Strategiutvalget i Kristelig Folkeparti endrer ikke partiet. KrF forblir de intolerantes parti .

KrFs strategiutvalg presenterte i dag hovedanbefalinger til partiet. Nå blir det debatt om anbefalingene, men lite tyder på et nytt, romslig og liberalt kristelig demokratisk parti.

Det er rett og slett lite nytt i dokumentet som ble lagt frem i dag. Mange av punktene bør være selvfølgeligheter for tillitsmannsapparatet som partiet har.

Strategiutvalget kom heller ikke med noe nytt i regjeringsspørsmålet, et spørsmål som vil få stor oppmerksomhet de neste årene.


En KrFs-død, altså et knøtt lite parti uten en stor stortingsgruppe, gir mange fordeler. Kristelig demokratiske velgere kan rimelig enkelt slutte seg til andre parti, for eksempel Høyre og Fremskrittspartiet. Det vil berike den politiske debatten i de to partiene som kjemper om regjeringsmakten i 2013.

KrFs formynderholdninger har gitt mange borgere tøffe liv. Kampen mot partnerskapsloven og den nye ekteskapsloven, samt språkbruken i debattene, har vært utfordrende for mange som har en skeiv legning. KrFs død vil være en berikelse for alle som er motstandere av politikere som presser sitt verdisyn på andre mennesker.

KrF er for gigantiske offentlige utgifter, og partiet liker ikke redusert skatt. I den økonomiske politikken er konkurransen stor, og det er mange parti som forsvarer et ufritt samfunn med høye skatter og avgifter. KrFs økonomisk politikk er ikke alfa omega for velferdssamfunnet.

For frihet og eiendomsrettigheter er KrF et dårlig valg. Strategiutvalget har ikke endret dette.

Mer om strategiarbeidet på krf.no.

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Weedar
Weedar
10 years ago

Akk ja. Om KrF bare kunne stått for samme politikken som kristne Ron Paul, så hadde det jo vært håp for partiet. Jeg håper det forsvinner ut av stortinget.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Problemet med KrF fra et liberalistisk synspunkt er at verdistandpunktene deres står i direkte motstrid til verdiliberale standpunkter (som vi står for), mens den økonomiske politikken deres består kun av å fordele verdier andre har skapt og som staten har konfiskert.

Samarbeider de med høyresiden må de ofre det siste og får problemer med det første. Samarbeider de med venstresiden må de ofre det første.

Så spørs det hva som er viktigst for velgerne deres.

Fra Liberalerens arkiv

 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
  Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Frihandel er alfa omegaFrihandel er alfa omega
  Handelskrig skaper kun usikkerhet, mistillit og tapere.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.