Ukategorisert

Hagen-krav kan gi større forskjeller mellom partiene

Carl I Hagen har fremmet krav til fremskrittspartipolitikerne i forbindelse med budsjettdebattene som kommunene skal igjennom.

Hagen har ifølge Frp.no fremmet følgende krav til fremskrittspartipolitikerne:

1. Konkurranseutsetting av sykehjem
2. Fritt brukervalg for brukere av sykehjemstjenester
3. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester

Hvis dette blir fremskrittspartipolitikk i kommune-Norge, vil det gi betydelige forskjeller mellom partiene. Forskjeller som gir klarere alternativ for velgerne.

Det skal bli spennende å se hvor mange FrP-lag som gir blaffen i kravene fra Carl I Hagen.

Liberaleren minner om at det er forskjell på konkurranseutsetting og privatisering.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Haakon
Haakon
11 years ago

Ja- det blir spennende å se om kommunene følger opp. Men, husk at mange av slike mål har forutsetnigner som f.eks. kommunesammenslåinger.

Fra arkivet