Notiser

Kommunetall fra Danmark

Kommuner i distriktene i Danmark har gitt innbyggerne markant mer service siden kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007, ifølge CEPOS.

Rapporten fra Danmark glir rett inn i debatten om kommunesammenslåinger i Norge. I 2007 ble antall kommuner redusert fra 270 til 98.

Det er fra før av kjent, blant annet gjennom Liberaleren, at reformen medførte 8 500 flere byråkrater hos vår nordiske nabo.

Mest lest

Arrangementer