Ukategorisert

Dette må være flaut for FrP!

Det er flaut at fremtredende FrP-politikere ønsker dødsstraff i Norge.

Debatten kom opp i kommunestyret fordi Tromsø kommune har blitt utfordret av Amnesty International om å slutte seg til «City for Life», et verdensomspennende nettverk av byer som viser sin motstand mot dødsstraff.

Syv av FrP-representantene stemte imot at Tromsø kommune skal slutte seg til kampanjen, ifølge Nordlys.

Det er sikkert mulig å finne argumenter for at en kommune skal unnlate å engasjere seg i en kampanje mot dødsstraff, men det er langt derfra til å forsvare en inhuman straffeteaksjon som dødsstraff. Jan Blomseth & co argumenterte for dødsstraff i Tromsø kommunestyre, stikk i strid med programmet og prinsippene fremskrittspartipolitikerne har gått til valg på. Debatten i ishavsbyen bør få konsekvenser for medlemmer i Troms FrP. Sentralstyret bør ekskludere Blomseth & co!

Per Aage Pleym Christensen, Liberalerens redaktør, argumenterer for et humant syn i artikkelen Dødsstraff.

Mest lest

Arrangementer