Ukategorisert

Innbyggerinitiativet har vært en fiasko

Det har siden 2004 kun blitt fremmet 200 – 250 innbyggerinitiativ. Det er et lavt tall.

Innbyggerinitiativet innebærer at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne eller minst 300 personer står bak forslaget, for å beskrive ordningen på en enkel måte.

Det har, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet, vært fremmet 200 – 250 innbyggerinitiativ. 20 prosent av initiativene har fått tilslutning i kommunestyret. Departementet mener ordningen er lite kjent.

Innbyggerinitiativ kan egentlig være en god ordning for alle samfunnsinteresserte som ikke passer inn i den ordinære parti- og organisasjonsstrukturen i kommunesektoren.

Det er samtidig gode muligheter for å fremme saker i kommunene gjennom blant annet organisasjoner og de politiske partiene. Innbyggerinitiativet er muligens en unødvendig ordning fordi borgerne har gode alternativ i hvert enkelt lokalsamfunn. Borgerne har valgmuligheter nok uten innbyggerinitiativet, men må benytte mulighetene som finnes til å påvirke politikerne i riktig retning.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
  “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.