Ukategorisert

Innbyggerinitiativet har vært en fiasko

Det har siden 2004 kun blitt fremmet 200 – 250 innbyggerinitiativ. Det er et lavt tall.

Innbyggerinitiativet innebærer at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne eller minst 300 personer står bak forslaget, for å beskrive ordningen på en enkel måte.

Det har, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet, vært fremmet 200 – 250 innbyggerinitiativ. 20 prosent av initiativene har fått tilslutning i kommunestyret. Departementet mener ordningen er lite kjent.

Innbyggerinitiativ kan egentlig være en god ordning for alle samfunnsinteresserte som ikke passer inn i den ordinære parti- og organisasjonsstrukturen i kommunesektoren.

Det er samtidig gode muligheter for å fremme saker i kommunene gjennom blant annet organisasjoner og de politiske partiene. Innbyggerinitiativet er muligens en unødvendig ordning fordi borgerne har gode alternativ i hvert enkelt lokalsamfunn. Borgerne har valgmuligheter nok uten innbyggerinitiativet, men må benytte mulighetene som finnes til å påvirke politikerne i riktig retning.

Mest lest

Arrangementer