Ukategorisert

Økt byråkrati i kommunesektoren

Mye av pengene i kommunesektoren går til byråkrati.

Fra 2005 til 2009 vokste byråkratikostnadene i norske kommuner med 6 milliarder kroner. Kostnadene var 34 prosent høyere i 2009 enn i 2005.

I samme periode har pris- og lønnsveksten i kommunal sektor vært på om lag 20 prosent. Den reelle veksten i administrasjonskostnader er dermed 12 prosent, viser beregninger Kommunal Rapport har foretatt med basis i statistikk fra Teknisk beregningsutvalg.

Tallene viser med tydelighet at det er rom for å effektivisere norske kommuner.

Mest lest

Arrangementer