Ukategorisert

Flere årsverk i politiet

Mange politikere roper om mer politi.

Politikerne krever ofte flere ressurser til politiet og flere ansatte i etaten. Faktumet er at politiet har fått betydelig flere årsverk, uten at myndighetene har bekjempet for eksempel narkotikaomsetning.

Rapporten Politi og påtale fra Statistisk sentralbyrå, viser stor vekst i etaten.

Maren Malthe-Sørenssen, medlem av programkomiteen i Oslo Høyre, mener 60 operative politiårsverk vil hindre åpen narkotikaomsetning i Oslo. Politiet har fått flere årsverk de siste årene og det er fortsatt åpen omsetning av narkotika i Norges hovedstad.

Økte ressurser til politiet løser ikke alle problemene.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
simonfur
11 years ago

lol. Samme greien i Bergen. Dere kunne fått litt mer tyngde i argumentene om Liberaleren fanget litt breiere det som skjer rundt i landet. Bare sån på siden 😉

Johnsen
Johnsen
11 years ago

Vel, man må nesten se på hvilke typer årsverk det er politiet får også. Er det rene politibetjenter eller er mye av det administrative stillinger? Dessverre virker det som om politiet bevisst har blitt bygget ned de siste 20 årene. Jeg husker da selv når jeg vokste opp og så politiet gå rundt i gatene og hadde en tilstedeværelse. Det er nærmest en sjeldenhet i dagens samfunn, så hva har skjedd? Har de fått mer papirarbeid enn tidligere? Jobber de på en annen måte? Er det færre politifolk? Dessverre så tror jeg det ligger i hvordan politiet har blitt administrert… Read more »

Johnsen
Johnsen
11 years ago

Selvfølgelig er det flere faktorer som spiller inn her, men jeg synes ikke det er å komme unna at byråkrati og administrering er det største problemet, spesielt ikke siden det ser ut til å være økt byråkrati og administrering overalt i dagens samfunn. Jeg synes konturene av det er rimelig tydelig både innen helse og utdanning også, ja til og med blant kommunene (som dere omtalte for ikke så lenge siden her på Liberaleren) Det faktum at politiet prioriterer sexkjøp, som de faktisk gjør i mange distrikt, bevitner bare hvor langt forfallet i vårt samfunn har kommet. Flere steder har… Read more »

Fra arkivet