Ukategorisert

Flere årsverk i politiet

Mange politikere roper om mer politi.

Politikerne krever ofte flere ressurser til politiet og flere ansatte i etaten. Faktumet er at politiet har fått betydelig flere årsverk, uten at myndighetene har bekjempet for eksempel narkotikaomsetning.

Rapporten Politi og påtale fra Statistisk sentralbyrå, viser stor vekst i etaten.

Maren Malthe-Sørenssen, medlem av programkomiteen i Oslo Høyre, mener 60 operative politiårsverk vil hindre åpen narkotikaomsetning i Oslo. Politiet har fått flere årsverk de siste årene og det er fortsatt åpen omsetning av narkotika i Norges hovedstad.

Økte ressurser til politiet løser ikke alle problemene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer