Ukategorisert

Vil øke politikernes makt

Forurensningsavgiften kan bli en ny kommunal skatt, på linje med eiendomsskatten.

Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet har gått sammen om et forslag hvor byene gis mulighet til å innføre en egen forurensningsavgift. En slik avgift skal komme som et tillegg til bompengeordninger.

Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet mener pengene fra avgiften skal gå til ekspressbusser og andre tiltak som bedrer luftsituasjonen, ifølge naturvernforbundet.no.

I Norge er eiendomsskatten en frivillig kommunal skatt som kommunestyret kan fastsette etter regler vedtatt av sentrale myndigheter. Begrunnelsen, da skatten ble innført, var at inntektene skulle være et spleiselag i bymessige strøk. I 2009 ble det innbetalt 6,5 milliarder kroner i eiendomsskatt. Skatten er innført i mange kommuner og pengene går i potten som øker politikernes makt.

Forurensningsavgiften minner mistenkelig mye på dagens eiendomsskattordning. Det betyr mer penger til politikerne, noe som vil gi en større kommunal sektor.

I 2007 kom avsløringen om at staten har brukt milliarder av kroner hentet fra miljøavgifter til å finansiere den såkalte velferdsstaten. Forurensningsavgiften kan bli en ny melkeku for politikerne i de største byene.

Mest lest

Arrangementer