Ukategorisert

Et tilbakeblikk fra Stavanger

Formynderne tapte første runde, men kan vinne tilslutt.

Det var kjempedebatt i Stavanger da det ble planlagt et Hooters-konsept i byen. Det ble søkt om skjenkebevilling for Sjøhuset Nilsen & Wold i Skagenkaien 33 i Stavanger sentrum. Rådmannen var negativ og et politisk flertall støttet rådmannens innstilling.

Liberaleren omtalte saken i forkant av den politiske behandlingen.

Søkeren klaget avslaget inn til Fylkesmannen i Rogaland, som faktisk gir politikerne kritikk for dårlig begrunnelse. Politikerne må behandle søknaden på nytt, ifølge Rogalands Avis.

Hooters-konseptet er lagt på is, men aktøren ønsker fortsatt skjenkebevilling for Sjøhuset Nilsen & Wold i Skagenkaien. Politikerne bør ha en ja-holdning og stedet bør få skjenkerettigheter. Denne saken ville vært utenkelig dersom det var et fritt marked på omsetning av alkohol.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer