Ukategorisert

Økt eiendomsskatt i Fredrikstad

Det er en fordel med debatten om eiendomsskatt, nemlig at forskjellene mellom de politiske partiene kommer klart og tydelig frem.

Det politiske flertallet dobler eiendomsskatten i Fredrikstad kommune. Det betyr at flertallet ønsker mer makt og det skjer på bekostning av innbyggerne i kommunen.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende kommunene og staten skal være. I dag er offentlig sektor altfor stor.

Fremskrittspartiet og Høyre stemte imot forslaget som tilslutt ble vedtatt i Fredrikstad.

Mest lest

Arrangementer