Ukategorisert

Økt eiendomsskatt i Fredrikstad

Det er en fordel med debatten om eiendomsskatt, nemlig at forskjellene mellom de politiske partiene kommer klart og tydelig frem.

Det politiske flertallet dobler eiendomsskatten i Fredrikstad kommune. Det betyr at flertallet ønsker mer makt og det skjer på bekostning av innbyggerne i kommunen.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende kommunene og staten skal være. I dag er offentlig sektor altfor stor.

Fremskrittspartiet og Høyre stemte imot forslaget som tilslutt ble vedtatt i Fredrikstad.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad J.
11 years ago

Bra at Fredrikstad går foran med en skikkelig beskatning av eiendom.

Konrad J.
11 years ago

Eiendomsskatt er en utmerket skatteform, særlig når boligskatten er ikke-eksisterende. Burde vært brukt av langt flere kommuner, særlig hyttekommuner og kommuner som er vertskap for tungindustri.

IvarE
IvarE
11 years ago

@Konrad:
Jeg har enda tilgode å høre *en eneste* god begunnelse for at eiendomsskatt skulle være en god skatteform.

Utover
– «De som har noe mere enn andre bør blø eller dø (helst dø)!» (Rødt)
og
– «Eiendomsskatt kan du ikke rømme fra». (Helga Pedersen).

Om noen lenker deg fast i en romersk galei og kommanderer deg til å ro med begrunnelsen at du har krefter og ikke kan rømme, synes du det er en god begrunnelse???

JS.
JS.
11 years ago

Det er vel bare sjalusien som kommer fram (også kallt «den norske folkesjela») hos Konrad.

Fra arkivet