Ukategorisert

Økt eiendomsskatt i Fredrikstad

Det er en fordel med debatten om eiendomsskatt, nemlig at forskjellene mellom de politiske partiene kommer klart og tydelig frem.

Det politiske flertallet dobler eiendomsskatten i Fredrikstad kommune. Det betyr at flertallet ønsker mer makt og det skjer på bekostning av innbyggerne i kommunen.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende kommunene og staten skal være. I dag er offentlig sektor altfor stor.

Fremskrittspartiet og Høyre stemte imot forslaget som tilslutt ble vedtatt i Fredrikstad.

0 0 vurdering
Vurdering
5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad J.
9 years ago

Bra at Fredrikstad går foran med en skikkelig beskatning av eiendom.

Konrad J.
9 years ago

Eiendomsskatt er en utmerket skatteform, særlig når boligskatten er ikke-eksisterende. Burde vært brukt av langt flere kommuner, særlig hyttekommuner og kommuner som er vertskap for tungindustri.

IvarE
IvarE
9 years ago

@Konrad:
Jeg har enda tilgode å høre *en eneste* god begunnelse for at eiendomsskatt skulle være en god skatteform.

Utover
– “De som har noe mere enn andre bør blø eller dø (helst dø)!” (Rødt)
og
– “Eiendomsskatt kan du ikke rømme fra”. (Helga Pedersen).

Om noen lenker deg fast i en romersk galei og kommanderer deg til å ro med begrunnelsen at du har krefter og ikke kan rømme, synes du det er en god begrunnelse???

JS.
JS.
9 years ago

Det er vel bare sjalusien som kommer fram (også kallt “den norske folkesjela”) hos Konrad.