Ukategorisert

Kommunestyremøte i romjula

Politikerne i Hjelmeland kommune ble innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte, uten at møtet var offentliggjort eller at saksdokumentene var lagt ut til offentlig ettersyn.

Møtet ble avholdt for at kommunen skulle ettergi lån på fem millioner kroner for å redde et hotell.

Strandbuen.no har skrevet om saken. Ifølge artikkelen mener konstituert rådmann at regelverket ble fulgt.

At kommunen har fulgt regelverket er tvilsomt. Innbyggere i Hjelmeland som ønsker åpenhet, bør klage denne saken inn for Sivilombudsmannen.

Det er under enhver kritikk at en kommune er engasjert i forretningsdrift. Hvis dette i tillegg blir gjort på en udemokratisk/lukket måte, er det ekstremt kritikkverdig.

Debatt
På nettstedet offentlighet.no er det debatt om saken. Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, er svært kritisk til Hjelmeland kommune.

–Alle møter, også «hastemøter» skal annonseres på forhånd, og saksliste/andre dokumenter skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. At møtet er lukket, er på ingen måte grunnlag for ikke å forhåndsvarsle. Saken som ble behandlet var i tillegg av stor samfunnsmessig interesse. Jeg vil anbefale deg å ta dette direkte opp med Sivilombudsmannen, skriver Kristine Foss på offentlighet.no.

Pressemeldingen Hjelmeland kommune sendte ut etter at vedtaket var fattet.

Mest lest

Arrangementer