Ukategorisert

Et litt enklere Norge

1. januar ble den kommunale konsesjonsordningen for omsetning av film opphevet.

Stortinget vedtok 14. juni 2010 å oppheve den kommunale konsesjonsordningen for videoomsetning. Lovendringene trådte i kraft 1. januar.

Begrunnelsen er at konsesjonsordningen for videoomsetning har mistet mye av sin betydning, både som kulturpolitisk instrument og som kontrollordning, ifølge regjeringen.no.

Allerede i 2006 foreslo Liberaleren å oppheve denne konsesjonsordningen. Skribenten sendte et innspill til Fornyings – og administrasjonsdepartementet.

Dersom viljen er tilstede kan politikerne lage et enklere Norge. Én av mange konsesjonsordninger er nå opphevet.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami