Ukategorisert

Korreksjon av faktafeil i artikkel om Voe

Liberaleren ønsker å korrigere faktafeil i artikkelen Selv Gerhardsen ble sliten, Voe som vi publiserte 07.januar. Artikkelen inneholdt en påstand som ikke kan kildebelegges, og som i tillegg rent faktisk er gal.

Liberalerens redaktør ble i eftermiddag kontaktet av Voes foresatte og gjort oppmerksom på en faktafeil i artikkelen «Selv Gerhardsen ble sliten, Voe». Vi ønsker derfor å korrigere feilen.

Følgende setning fra artikkelen 07.januar er tatt ut: «Bloggen fremstår som svært profesjonell, og inntektene har vært av en slik størrelse at faren måtte gå inn i fulltids jobb som manager for henne.»

Korreksjon: Faren har ikke gått inn i fulltids jobb som manager for Voe.

Fakta: Faren jobber i heltid som lektor.

Korreksjon: Faren er ikke manager for Voe.

Fakta: David Eriksen er manager for Voe.

I samtalen ønsket Voes foresatte å gjøre oppmerksom på at Voe selv var redaktør for sin blogg, og tok avgjørelsene selv. Foreldrene har støttet og bidratt slik foreldene skal.

Liberaleren hadde ikke kildebelegg for påstanden, som fremstår som for bastand og unyansert i forhold til hva artikkelforfatteren mente å uttrykke.

Liberaleren ser at faktafeilene i den siterte setningen kunne nøre opp under den misunnelsen det egentlig var meningen å ta avstand fra, og motvirke.

I sitatet som nå er tatt ut var grunnlaget for setningen de inntektene Voe har hatt av bloggingen sin. Liberaleren har tidligere omtalt rosabloggernes inntektsmuligheter – og at skattereglene også omfatter deres inntekter.

Liberaleren understreker at Voes inntekter og hennes forhold til skattemyndighetene er hennes egen sak. Det er ingen grunn til å spekulere i hennes inntekter, og heller ikke hvordan hun har ordnet sitt eventuelle forhold til skattemyndighetene. Samtalen med hennes foresatte befestet inntrykket av at dette er profesjonelt og ryddig håndtert.

Liberaleren er forøvrig motstander av personers inntektsforhold gjøres til offentlig tilgjengelig informasjon gjennom skattelistene, da dette øker den kikkerkultur og misunnelseskultur som vi ønsker å motvirke.

Vi beklager at ovennevnte setning ble publisert i artikkelen 07.januar uten kildebelegg. Spesielt fordi setningen inneholdt faktiske feil. Dette understreker viktigheten av at å undersøke om påstander kan kildebelegges.

Som lovet overfor Voes foresatte er denne artikkelen lagt ut de stedene den opprinnelige artikkelen ble publisert; på Liberaleren, på Liberalerens twitterkonto og på redaktørens Facebook-profil.

Liberaleren beklager de ulemper ovennevnte setning har påført Voe og hennes foresatte.

Mest lest

Arrangementer