Ukategorisert

Kommunesammenslåinger gir liten økonomisk gevinst

Den økonomiske gevinsten ved kommunesammenslåinger er liten, overraskende liten.

En halvering av antall kommuner vil bare gi en innsparing på 4,2 milliarder kroner, viser nye tall fra SSB, tall som Kommunal Rapport refererer i dag.

Med bare 90 kommuner vil årlig innsparing være 6,3 milliarder, ifølge artikkelen på nettstedet til Kommunal Rapport.

Selv om den økonomiske gevinsten er liten, gir større kommuner sannsynligvis andre fordeler som større fagmiljø og dermed muligheter for bedre tjenester.

Grenser for politikk
Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger. Dette er en sak Liberaleren har omtalt tidligere.

Tallene fra Danmark og beregningen i Norge viser klart og tydelig at politikerne må sette grenser for politikk for å få en behagelig økonomisk gevinst. Det hjelper ikke stort med færre kommuner dersom dagens enhetsstat består.

Mest lest

Arrangementer