Ukategorisert

Kommunesammenslåinger gir liten økonomisk gevinst

Den økonomiske gevinsten ved kommunesammenslåinger er liten, overraskende liten.

En halvering av antall kommuner vil bare gi en innsparing på 4,2 milliarder kroner, viser nye tall fra SSB, tall som Kommunal Rapport refererer i dag.

Med bare 90 kommuner vil årlig innsparing være 6,3 milliarder, ifølge artikkelen på nettstedet til Kommunal Rapport.

Selv om den økonomiske gevinsten er liten, gir større kommuner sannsynligvis andre fordeler som større fagmiljø og dermed muligheter for bedre tjenester.

Grenser for politikk
Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger. Dette er en sak Liberaleren har omtalt tidligere.

Tallene fra Danmark og beregningen i Norge viser klart og tydelig at politikerne må sette grenser for politikk for å få en behagelig økonomisk gevinst. Det hjelper ikke stort med færre kommuner dersom dagens enhetsstat består.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
André
André
11 years ago

Større enheter gir mer korrupsjon og kaos (og mer «one size ‘fits’ all»). Det hadde vært interessant med mye mindre enheter under kommunene igjen, bestående av maks 150 folk. Tenkte på Dunbars tall: http://no.wikipedia.org/wiki/Dunbars_tall Kanskje dette ville forhindret noe galskap. I bunn og grunn er det forrykt å stemme over hvordan og hvor mye man skal plyndre andre mennesker. Kvalmt. Men slike små nett, kanskje mye mindre enn 150 også, kan sikkert være bra for folk, selv om det ikke skal brukes til plyndring/omfordeling, men f.eks til lokal megling og for å skape sosiale bånd som kan være kjekke. Staten… Read more »

Fra arkivet