Ukategorisert

Påtatt sjokk fra Marie Amelie

Hun har bodd ulovlig i Norge i åtte år, og ikke fulgt opp pålegg om å reise ut av landet. Hun utgir bok om livet som papirløs innvandrer og holder foredrag. Men likevel er hun og hennes støttespillere i sjokk over at politiet velger å effektuere utreisevedtaket.

Igår kveld ble den ulovlige innvandreren Marie Amelie (25) pågrepet efter et foredrag på Nansenskolen på Lillehammer. Grunnen politiet oppgir er nettopp at hun er her ulovlig, og ikke har fulgt opp pålegg om å reise ut av landet. Personer som har fått avslag på søknad om asyl eller oppholdstilladelse blir bedt om å reise ut frivillig. Hvis de motsetter seg dette blir de utvist, og da kan politiet effektuere utvisningsvedtaket ved å pågripe den enkelte, og transportere vedkommende ut av landet.

Marie Amelie utgav boken «Ulovlig norsk», og ble av det tidligere SV-tidsskriftet Ny Tid ifjor kåret til «Årets nordmann». Hun har begynt å holde foredrag om sin situasjon. I motsetning til andre som også oppholder seg ulovlig i landet har Marie Amelie valgt å holde en høyere og mer synlig profil. Det er mulig hun og hennes støttespillere trodde bokutgivelsen, kåringen fra Ny Tid og medieoppmerksomheten skulle sikre henne mot at politiet skulle effektuere utvisningen. Men hvorfor skulle det være forskjell på henne og andre som oppholder seg ulovlig i landet?

Unik tilknytning til Norge, ifølge advokaten
Hennes advokat, Brynjulf Risnes, uttaler til VG at han «tror tidspunktet for pågripelsen kan ha vært nøye planlagt av politiet.» Til NRK uttalte han i dag tidlig at Marie Amelies sak er helt spesiell, og hun har en unik tilknytning til Norge.

Har hun det? Ifølge VG kom hun til Norge i 2002 som 16-åring. Foreldrene hadde da tatt henne med seg fra Russland, via Finland. Da de flyktet (fra Kaukasus) var hun 12 år. Hun har bodd i Norge i 8 år, utdannet seg og tatt mastergrad. Alt uten lovlige identitetspapirer, bankkort etc.

På NRKs nyhetssending idag tidlig var det debatt mellom hennes advokat og statssekretær Pål Lønseth (Ap). Sistnevnte poengterte at hun fikk avslag på opphold, at hun sendte en begjæring om omgjøring, men denne var avslått av UNE. Ifølge advokaten var avslaget på opphold opprinnelig gitt til hennes foreldre, og hun som mindreårig ble omfattet av dette avslaget. Hun har ikke fått behandlet sin sak uavhengig av foreldrene.

Ogå Amnesty International har uttalt seg om pågripelsen. John Peder Egenæs uttalter til VG: «Hun kom hit som mindreårig, og har vært i Norge hele livet.» Det siste er åpenbart feil, siden hun var 16 år da hun kom hit.

Kjæresten Eivind Trædal har via Dagbladet publisert et brev der han forteller om sine tanker og følelser, med en oppsummering av Marie Amelies liv. Der skriver han at hun under arrestasjonen insisterte på å gå inn i politibilen selv. «Hun har tross alt fulgt loven til punkt og prikke.». Men sannheten er at det har hun jo ikke. Hadde hun det, ville hun ikke vært i Norge.

Kjæresten har også uttalt seg til NRK, og der opplyses det at han og Marie Amelie også er samboere.

Aftenposten har samlet en rekke sterke reaksjoner på pågripelsen.

Vårt Land mener på lederplass at pågripelsen stiller SV sjakk matt, og er i strid med nordmenns rettsfølelse. Jeg tror mange nordmenn vil ha sympati med hennes store innsas for å bli norsk men ikke nødvendigvis er like klare til å akseptere at et utvisningsvedtak ikke skal følges opp.

Venstre vil endre loven; mindreårige skal få automatisk asyl
Til Dagbladet sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen at lovverket bør endres; «.. slik at mennesker som kommer til Norge som barn, slik Amelie gjorde, ikke omfattes av myndighetenes avgjørelser som rammer foreldrene.»

En sympatisk tanke. Men da må Helge Solum Larsen også forklare hva som skal skje med de mindreårige som ifølge Venstres mening automatisk skal ha asyl. Barn har rett til foreldre. Skal disse mindreårige ha rett til å få familiegjenforening med sine foreldre? Det er påstått at foreldre ofte skyver ungene foran seg, for å få asyl. Nå kan ungene trekke foreldrene efter seg, fordi Venstre mener ungene automatisk skal ha asyl.

Det meningsløse lovverket – og praktiseringen av det
Når alt det ovenstående er lest, tror du kanskje at jeg støtter lovverket som gir grunnlaget for pågripelsen og utsendelsen av det. Men det gjør jeg ikke.

Jeg – og Liberaleren – er for åpne grenser. Fordi det hører til individets naturgitte rettigheter å søke lykken. Problemet er å skille mellom mennesker som søker å forbedre sin livssituasjon, og de som rømmer fra forfølgelse og/eller mener de har et behov for beskyttelse. Grunnen til at man må skille mellom ulike kategorier er fordi kategori vil avgjøre hvilke rettigheter den enkelte skal ha når, og hvilke utgifter den enkelte vil påføre oss som betaler skatt.

Norge har forpliktelser iht. internasjonale avtaler når det gjelder både flyktninger og asylsøkere. Hvis man har flyktningestatus, eller blir vurdert å ha et behov for beskyttelse har man krav på opphold i Norge. Personer som flykter fra noe er mindre «klare» for en ny tilværelse enn de som aktivt søker et bedre liv. Flyktninger og asylsøkere som rømmer fra forfølgelse og krigs-/krisesituasjoner eller diktaturer kan slite med traumer og psykiske problemer. De kan være mindre istand til å klare seg selv, enn de som søker efter arbeid. Flyktninger og asylsøkere er med andre ord en større integreringsmessig utfordring – og utgiftspost.

Arbeidsinnvandrere derimot, søker til et nytt sted for å forbedre sin situasjon. De kommer med et ønske om å jobbe og gjøre en innsats. Ved å gjøre en innsats for å forbedre egen situasjon bidrar de også til samfunnet. Med kompetanse, arbeidsinnsats, betaling av skatt etc. For disse er det naturlig å integrere seg i samfunnet de kommer til i den grad at de fungerer godt nok til nettopp å forbedre sin livssituasjon. De kommer ikke nødvendigvis med traumer etc fra sitt opprinnelsessted. Integreringsmessig bør man ønske seg innvandrere fremfor flyktninger og asylsøkere.

Men i Norge er det bom stopp for arbeidsinnvandrere. Det har det vært siden 1975. En endring kom i 1992, med EØS-avtalen. Hver gang EU utvides med nye medlemsland får flere personer tilgang til det felles-europeiske arbeidsmarkedet.

Samtidig har personer som får oppholdstilladelse i Norge rett til familiegjenforening. Det samme gjelder norske statsborgere som gifter seg med utenlandske statsborgere, Det er naturligvis vilkår for gjenforening (forsørgerevne etc). Jeg er f.eks gift med en person født og oppvokst i utlandet – og som ikke ville vært her uten å være gift med meg. Mange såkalt etnisk norske treffer livsledsager gjennom arbeid, studier eller ferie i utlandet.

«Innvandrer» er et sekkebegrep som rommer mye. Min erbødige påstand er at Norges innvandringspolitikk er den motsatte av hva den burde være. Av forskjellige grunner trenger Norge mer arbeidskraft – ikke mindre. Vi trenger både spesialister og personer som kan ta hvilken som helst jobb.

Samtidig er den norske velferdsstaten så omfattende at når Norge tar imot flyktninger, og innvilger opphold på humanitært grunnlag, eller politisk asyl, eller har personer som ikke har rett til opphold men samtidig ikke kan returneres til opprinnelsesland, så øker statens utgifter – uten at de som kommer nødvendigvis vil klare å komme eller stå i jobb så lenge at de klarer å gi staten en nettogevinst i form av skatter og avgifter som utligner summene som er brukt.

Rent økonomisk tenkt burde Norge ta imot flere arbeidsinnvandrere, men færre flyktinger og asylsøkere. Myndighetene kan naturligvis stramme inn på ytelsene fra velferdsstaten. Man kan også vedta strengere regler for familiegjenforening. I siste instans kan Norge velge å si opp internasjonale avtaler som forplikter til mottak av flyktninger og asylsøkere. Eller man kan lage en politikk som i størrre grad tar sikte på å hjelpe folk der de er, fremfor å hente dem hit. Man får mer for pengene, rett ut sagt.

Bytte av kø
Venstre har tidligere lansert et forslag som går ut på å «bytte kø». Dette er et forslag jeg har sansen for. Det betyr at personer som søker om asyl eller opphold på humanitært grunnlag, og der det i løpet av saksbehandlingen blir klart at ikke oppfyller vilkårene, kan få tilbud om å bytte kø. Det vil si at istedenfor å få avslag på asyl/opphold på humanitært grunnlag kan man få innvilget arbeids- og oppholdstilladelse.

Marie Amelie er ikke den eneste med avslag og utvisningsvedtak som myndighetene har måttet sende ut med makt. Nylig ble Kosovo-serbere, i flere tilfeller godt integrerte barnefamilier, satt på fly og returnert til Serbia. Ingenting venter dem hverken i Kosovo eller i Serbia. I Norge var de godt integrerte i sine lokalsamfunn (bl.a i Finnmark). Hjerteskjærende scener der små barn ble hentet midt på natten av uniformert politi og satt på fly ut av landet ble vist for åpne kameraer.

Myndighetenes begrunnelse var den samme da som nå; vedkommende oppfyller ikke vilkårene og har fått avslag, har motsatt seg frivillig hjemreise – og må derfor hentes med tvang. Argumenter om at de er godt integrerte, har arbeid og bidrar til fellesskapet både med innsats og skattepenger blir betraktet som irrelevante.

Vi har eksempler på utenlandske eksperter som ikke finner veien gjennom UDIs byråkrati og skjemavelde, og må reise ut av landet. Andre land står i kø for å ta imot den kompetansen som Norge kaster ut.

Også i tilfellet Marie Amelie hevdes det at hun under normale omstendigheter kunne kommet til Norge med sin ekspertkompetanse. Men det er altså en kompetanse som er opparbeidet i Norge under ulovlig opphold.

Jeg mener at Norge må snu helt om på prioriteringene når det gjelder innvandring: Flere arbeidsinnvandrere. Hvordan flyktninge- og asylpolitikken skal omlegges blir en annen sak. Men man bør altså gjøre ett grep nokså umiddelbart; gi asylsøkere mulighet til å bytte kø og bli arbeidsinnvandrere – når det er åpenbart at de ikke fyller vilkårene for beskyttelse. En slik omlegning ville kommet også Marie Amelie tilgode.

Andre omtaler av saken:

SVs stortingsrepresentant Snorre Valen på egen blogg

Nettavisens Gunnar Stavrum

Nils August Andresen på Minerva
Anne Siri Koksrud på Minerva

Indregard

Erlend Wiborg

Hans Rustad hos Document.no skriver om agendaen til dem som dytter Marie Amelie frem i rampelyset

Polecon

Renate Zakariassen

Kaffedamen

Marilyns mareritt

Nina – småbarnsmamma

Valgperioden 2007 – 2011

ToreO, fylkesordføreren i Sør-Trøndelag på egen blogg

Rita Karlsen hos Human Rights Service

Leif Knutsen hos E24

Vampus mener politikerne må gjøre jobben sin (og endre regelverket)

Snoen på Minerva resirkulerer artikkel om at arbeidsinnvandring er kjernen, ikke forskjellsbehandling av Marie Amelie

31 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kjetta
Kjetta
11 years ago

Saksopplysning: en 16-åring er juridisk sett mindreårig. Det er man til man er 18.
Replikk: Ikke så liberalt dette innlegget.

Arthur
11 years ago

Jeg liker også tanken på å kunne bytte kø. Marie Amelie vil kanskje kunne søke arbeidstillatelse fra sitt hjemland. Hun kan kanskje gifte seg med sin elskede Trædal – men fra sitt hjemland. Hun kan ikke gifte seg, like lite som hun kan hente sitt vitnemål, fordi hun ikke er i stand til å legitimere seg. Det er noe rakrygget i det å være prinsipiell. Med det mener jeg at vi skal behandle de vi kjenner (til) og de vi ikke kjenner (til) likt. Vi går ikke i fakkeltog for de ansiktsløse, men for henne? Jeg mener det er feil… Read more »

Arthur
11 years ago

Jeg mener man ikke skal kunne tvinge seg til opphold bare ved å holde ut – sånn i utgangspunktet. Så kommer det likevel inn nye argumenter etterhvert som tiden går, og det blir mer og mer vanskelig å si nei. Multihandicappet kosovar med behandlingsopplegg i Norge? Vel, skal vi ta inn alle multihandicappede kosovarer, eller skal vi sende ham tilbake, fordi det finnes adekvat behandling i hjemlandet? Det ser grusomt ut, jeg innrømmer det (men det er enklere, fordi det er kosovarer). — Kanskje vi på ett eller annet tidspunkt må gi ett eller annet amnesti, og hvis vi gjør… Read more »

trackback
11 years ago

[…] delta i demonstrasjoner i Oslo, Bergen og Trondhjem idag. Liberalerens kommentar om saken finner du her. Kategori(er): Innvandringspolitikk, Integrering, Kort […]

kimste
kimste
11 years ago

Jeg er for likhet for loven!
Send i samme slengen Mullah Krekar ut. Hvorfor sitter han i Norge, mottar bidrag fra den norske stat, bruker internett som vi betaler med våre skattepenger, og oppfordrer til drap på norske soldater?
Ja det stemmer, i juli ifjor gikk Stoltenberg ut å sa de var nærmere en utkastelse….
Få de ulovlige ut, deriblant Mullah Krekar.

Anonym
Anonym
11 years ago

Krekar er en reell flyktning, det er ikke Marie Amelie.

Anonym
Anonym
11 years ago

Men hvis USA lover å ikke dømme dem til dødsstraff, utleverer vi nok. Det er USA som aldri utleverer folk, og som har gjort avtaler med alle vestlige land for å sikre at ingen amerikaner noen gang blir dømt i International Court of Justice (etter min mening burde Bush og Cheney dømmes til livstid for krigsforbrytelser).

ANne-Grete Larsen
ANne-Grete Larsen
11 years ago

Dette er egentlig ikke noe å lage en stor sak av – hun har ikke vært her lovlig og ikke etterfulgt pålegget om å reise ut. Hun har brutt norsk lov – ergo – ut.

Anonym
Anonym
11 years ago

Hun kan enkelt løse saken ved å dra til Sør-Ossetia sammen sin bedre halvdel og gifte seg, for så å komme tilbake til Norge. Eller tar jeg feil? Det er jo ganske mange restriksjoner på giftemål nå om dagen.

Anonym
Anonym
11 years ago

Det virker jo helt vanvittig. Man burde kunne gifte seg med hvem man vil. Dersom hun har kjæreste som er norsk, og han vil gifte seg, burde det overstyre absolutt alt. … Vanvittig!

AnonymBruker
AnonymBruker
11 years ago

Jeg synes mange har et litt rosenrødt bilde av arbeidsinnvandring. All arbeidsinnvandring er ikke av det gode, og fører med seg mange problemer. Det kan ta laaang tid før en som kommer fra utlandet blir like effektiv som en nordmann grunnet språk og kultur. Få er 100% effektive, og står hele arbeidslivet ut. En del undersøkelser viser at andelen uføre og trygdede er høy blandt arbeidsinnvandrere: http://www.ba.no/jobbmagasinet/article5445238.ece Har man tatt med dette i «regnestykket» når man snakker varmt om arbeidsinnvandring? Hva blir det totale «tilskuddet» når man tar med alle kostnadene? Går vi i pluss eller minus? Gitt av vi… Read more »

Håkon
Håkon
11 years ago

Godt innlegg. Er i prinsippet enig mht arbeidsinnvandring, men som nevnt av andre, så fungerer dette dårlig i Norge, antagelig på grunn av de gunstige velferdsorningene vi har. Skal vi få arbeidsinnvandring til å fungere, må vi nok bygge ned velferdsorningene en del. Når det gjelder slike som Krekar, så er min mening at vi burde sende han til Irak. Om han så dømmes til døden, så får det heller så være. Jeg ønsker ikke en situasjon der alle som bor i et land med dødsstraff får opphold i Norge ved å utføre en handling som kvalifiserer til dødsstraff hjemme.… Read more »

Håkon
Håkon
11 years ago

En ting til….

Maria var kanskje over den kriminelle lavalder da hun kom til Norge, men det er ikke rimelig å forvente at en 16-åring stilles ansvarlig for å følge etter foreldrene når de flytter til ett annet land ulovlig. (Foreldrene bør derimot kastes ut, om det ikke allerede er gjort.)

Saken hennes bør derfor kunne vurderes på nytt, på et selvstendig grunnlag, og i dette tilfellet virker det som om hun kan gis opphold pga hennes kompetanse som forfatter.

anonym
anonym
11 years ago

Jeg stoler på norske myndigheter og når de sier at hun ikke har grunn til å være her, så er det vel riktig. Hun har tatt utdannelse under ulovlig oppholld. Blir hun i Norge, så må alle de andre i hennes tilfelle også få lov til å bli.

Anonym
Anonym
11 years ago

Alle landegrenser burde fjernes. Norge er et egoistisk land fullt av selvgode, egoistiske, bedrevitende moralister som lever i en stor, introvert fryser. Nordmennene fortjener en tvangsåpning av landet og en utvanning av den bondske norske kulturen slik at en mer globalisert og sofistikert, tolerant kultur kan ta dens plass.

Pleym
Pleym
11 years ago

Til sistnevnte anonym;

Behovet for landegenser burde minimaliseres mest mulig.

Problemet oppstår når man skaper velferdsordninger som noen finansierer med innbetaling av skatt. Da må det avgjøres hvem som skal ha rett til å benytte disse ordningene.

AnonymBruker
AnonymBruker
11 years ago

Enig med anonym | 13. januar 2011 kl 17.15
Begynner å bli lei av personfokuset også.
Hvis man er uenig, bør man diskutere sak og ikke person!
Slik jeg skjønner det er utvisningsvedtaket helt riktig ift gjeldende regler.
Da hjelper det ikke å be for kun hennes sak.
Da må man ta tak i hele ordningen.
Begynner å bli lei av medias veldige personfokus, i stedet for å se på sakene og prinsippene!
Men det blir det vel ikke «god TV» av….

Anonym
Anonym
11 years ago

At vi har et slikt velferdssystem forsvarer ikke lukkede landegrenser. Jeg mener vi burde åpne dem, og la det stå til. Det beste hadde selvsagt vært om alle land gjorde det samme, samtidig. Et midlertidig kompromiss for å unngå kaos kunne vært å liberalsiere tilgang til Norge veldig for alle vestlige land og noen rike asiater.

Anonym
Anonym
11 years ago

(ps. de som evt. kommer hit og jobber må også betale inn til velferdssystemet, og vil dermed øke verdien av det og finansiere seg selv)

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Dette synes jeg var en meget god og velformulert artikkel, samt en ypperlig sammenfatning av sakens juridiske side. I likhet med artikkelforfatteren er heller ikke jeg overbevist om at dagens lovgivning er den riktige, tvert imot. Men et hvert menneske som oppholder seg i Norge er forpliktet til å følge norsk lovgivning. Gjør man ikke det, må man ta konsekvensen av det.

Pleym
Pleym
11 years ago

Takk, Eivind!

Jeg har merket meg at den begrunnelsen som er brukt for avslaget er den som brukes når utlendingsmyndighetene ikke har noen annen å bruke; generelle innvandringspolitiske hensyn.

De som sitter på Stortinget burde merke seg dette, og se på endringer av regelverket. Og kanskje gå litt stillere i dørene. For når den brukes er det altså ikke noe unikt eller spesielt ved hennes sak. Tvert imot. De finner rett og slett ingen unntak som kan brukes for å slippe å sende henne ut.

sheepeople
sheepeople
11 years ago

Hele saken er bare en bløff(hoax) vet ikke om mange husker skane om hu svesnke dama som frivillig fikk seg tvangsinnlagt på psykiatrisk. Alt dette er planlagt fra hennes side til punkt og prikke. Marie Amelie har jo fått gratis reklame av mediene de siste dagen verdi flere millioner. Rart at hun blir sendt ut av landet etter hun har gitt ut boken sin og ikke før. Hun kommer nok til å leve som mange millionær i Russland og le hele veien hjem av det naive folket i Norge! Tenke seg og demonstrere for en stor svindler som Marie Amelie,… Read more »

Ingrid
Ingrid
11 years ago

Maria Betzikoeva alias Madina/Medina Salmanova alias Maria Amelie … Hva er egentlig sannheten i denne saken, hvor hovedpersonen har løyet og forbrutt seg mot flere norske lover? Det er all grunn til å vise skepsis til de svært subjektive artiklene i VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og Dagsavisen. Alle disse nettavisene lar seg bruke av Maria-kampanjen som er sydd sammen i Klassekampen og Ny Tid. Se bort ifra alt føleriet man spiller på og betrakt saken ut fra et prinsippielt grunnlag: denne russiske damen har med overlegg forbrutt seg mot norsk lov fordi det passet hennes økonomiske motiv. Hvordan kan en… Read more »

Jens
Jens
11 years ago

Saken «Maria» reiser noen interessante spørsmål. Bakgrunnen er vel at hun kom hit sammen med sine foreldre. Slik jeg forstår er hennes far en fallert russisk oligark fra Nord Ossetia. Jeg har ikke stor sympati for oligarker, men hun ser da sympatisk ut. Som den gløgge kvinnen hun er har hun observert at ved å nytte media kan man vinne rett i Norge selv om man har loven mot seg. Det udemokratiske i denne saken er nettopp medias rolle. Ved å drive kampanjejournalistikk har det «skapt rett av urett». Politikere tør ikke gå imot medias kampanjer. Det tør de ikke… Read more »

trackback
11 years ago

[…] som omtalte hennes sak måtte gjøre det riktig; hun er ikke papirløs men har sammen med familien forfalsket sine papirer. Derfor kunne hun fullføre en universitetsutdannelse. Jeg har også efterlyst en kobling til […]

Fra arkivet