Ukategorisert

Mer åpenhet i kommunene

Det vil bli mer åpenhet i kommunesektoren etter at lovendringene trer i kraft 1. juli 2011.

Det vil for eksempel ikke være mulig å lukke formannskapsmøtet når politikerne gjør innstillinger i årsbudsjettet i forkant av kommunestyrets behandling. Det gir borgerne større muligheter til å påvirke politiske prioriteringer i forbindelse med bruk av skattefinansierte penger.

Det er også tydeliggjort når et folkevalgt organ kan lukke møtet. Kommunal- og regionaldepartementet skriver om lovendringene på regjeringen.no.

Stor åpenhet i kommunal sektor er en fordel for borgerne!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer