Ukategorisert

Politisk skandale?

Økologisk mat kan ikke berge folkehelsen, ifølge seniorforsker Kirsten Brandt.

Det er den danske nettavisen landbrugsavisen.dk. som skriver at økologisk mat gir minimale helsegevinster. Forskeren kan fortelle at det ikke finnes forskningsresultat som kan bekrefte eller avkrefte at økologisk mat er sunnere og mer næringsrik enn konvensjonelt produsert mat.

Norske politikere har som mål, ifølge regjeringen.no, at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Politikerne har vedtatt et nytt skattefinansiert satsingsområde.

Offentlig innsats og bruk av skattefinansierte penger på dette området forringer fri konkurranse med like konkurransevilkår mellom aktørene som konkurrerer om kundene. I tillegg er offentlig innsats på dette feltet med på å utvide politikernes arbeidsområde. Istedenfor å sette grenser for politikk, får staten flere og flere oppgaver som igjen reduserer borgernes frihet og ansvar.

Tidlig på 2000-tallet var interessen for økologisk mat liten. Et godt bevis på at borgerne kan styre egne liv bedre enn det politikerne klarer.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
magnus
magnus
11 years ago

Politisk skandale? spør Solvik. Jeg mener det er politisk skandale å ignorere de skadevirkningene som store deler av de innsatsmidlene som brukes i landbruket i dag forårsaker. Omlag 20000 dør, mellom 2 og 3 milljoner blir skadet for livet årlig av kjemikaliebruk i landbruket, (WHO) Det er politisk skandale å ikke å ta på alvor signaler som mistenker giftbruk i landbruket for å være ansvarlig for tiltakende biedød. (Spør du meg så er det det samme som å sage av den greina vi sitter på). Det er politisk skandale å ignorere seriøse europeiske rapporter om hvilke skader verdens mest brukte… Read more »

magnus
magnus
11 years ago

Beklager, jeg glemte en viktig ting:
Det er politisk skandale å overlate til våre etterkommere å rydde opp i våre etterlatenskaper,
i form av ødelagte livsmiljøer.

Listen kan gjøres mye lengre.

Anonym
Anonym
11 years ago

Det er en del økologiske grønnsaker som smaker bedre enn andre grønnsaker, men det er ikke slik over alt. I Frankrike f.eks. er det motsatt, der satser de uheldige bønda på økologisk, mens det beste finnes i grønnsaksbutikken.

anon
anon
11 years ago

magnus jeg håper virkelig ikke du har lyst til at vi bare skal livnære oss på økologisk mat?
I så fall må jeg spørre om vilken 3 MILLIARDER menesker du har lyst og drepe?
Siden økologisk mat bare kan brø fø ca 4milliarder…

magnus
magnus
11 years ago

Jeg er helt enig med anonym at økologisk driftsmåte ikke er noen garanti for god smak, det er mange andre faktorer som påvirker smaken: Sort, jordart, klima, og ikke minst hvilken hantering vedkommende produkt får etter høsting, gulrota blir f.eks. stresset hver gang den blir utsatt for slag,(detter ned i en kasse osv.) Enl. Matforsk. Men det som påvirker smaken i størst grad er tilgjengelig nitrogen. Nitrogen har nemlig den egenskap at det binder vann, dessuten hemmer nitrogen et ensym som er viktig for dannelser av sekundere stoffer, bedre kjent som antioksidanter.(Søgård). Det er disse stoffene som utgjør en vesentlig… Read more »

Ivar
11 years ago

Det er lenge siden kunstgjødsel og andre kunstige innstasmidler dukket opp i landbruket. Stort sett har disse midlene blitt innført uten en ommfattende offentlig debatt. Den offentlige debatten går på om økologiske landbruksvarer er bedre enn de konvensjonelle. Personlig synes jeg de har bedre smak. Det som skjer med en kunstgjødslet plante, er at den tar opp store mengder vann og vokser raskt, cellene svulmer opp. Du kan se stor forskjell på et kunstgjødslet jorde og et som ikke er det. Det kunstgjødslede jordet er irrgrønt, mye lysere grønt enn det konvensjonelle. Hva er forskjellen? Vann. Den store forskjellen mellom… Read more »

norskgoy
11 years ago

Er litt søkt å kun hevde at vann har noe å si når en bruker kunstgjødsel. Mengden uttak pr enhet land er også et vitalt moment.

Men fortsatt godt salg av østerrisk vann.

anon
anon
11 years ago

Jeg velger og tro på Norman Borlaug, faren til «grønn revulosjon», nobel freds pris vinner og det er anslått at han sannsynlig viss reddet 1 MILLIARD menesker fra sult.

Fra arkivet