Ukategorisert

Politisk skandale?

Økologisk mat kan ikke berge folkehelsen, ifølge seniorforsker Kirsten Brandt.

Det er den danske nettavisen landbrugsavisen.dk. som skriver at økologisk mat gir minimale helsegevinster. Forskeren kan fortelle at det ikke finnes forskningsresultat som kan bekrefte eller avkrefte at økologisk mat er sunnere og mer næringsrik enn konvensjonelt produsert mat.

Norske politikere har som mål, ifølge regjeringen.no, at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk. Politikerne har vedtatt et nytt skattefinansiert satsingsområde.

Offentlig innsats og bruk av skattefinansierte penger på dette området forringer fri konkurranse med like konkurransevilkår mellom aktørene som konkurrerer om kundene. I tillegg er offentlig innsats på dette feltet med på å utvide politikernes arbeidsområde. Istedenfor å sette grenser for politikk, får staten flere og flere oppgaver som igjen reduserer borgernes frihet og ansvar.

Tidlig på 2000-tallet var interessen for økologisk mat liten. Et godt bevis på at borgerne kan styre egne liv bedre enn det politikerne klarer.

Mest lest

Arrangementer