Ukategorisert

Angriper liberaliseringstilhengerne

Anders Ulstein, internasjonal sjef i Actis, og formynderne har styrt den norske narkotikapolitikken, uten at resultatene har vært imponerende.

I en kommentar på Liberaleren har Ulstein skrevet at liberalisering av narkotikapolitikken ikke er veien å gå for Norge. Han bruker Portugal som eksempel, et land som mange liberale personer bruker som et foregangsland for en ny og bedre narkotikapolitikk.

Det som er helt sikkert, er at kampen mot narkotika har kostet milliarder av kroner. Eller; kostnadene er så store, at det er vanskelig å gi et nøyaktig tall. Resultatet er at kriminelle styrer salget. Mange kriminelle personer viser lite hensyn – fortjeneste er det viktigste. Mange har de siste årene etterlyst en debatt om en ny narkotikapolitikk. Actis-miljøet fortsetter å latterliggjøre grupper som faktisk peker på et alternativ, et uprøvd alternativ.

Det vil alltid være noen som ønsker å selge varer som er etterspurt og det er etterspørsel etter narkotiske stoffer. Spørsmålet Anders Ulstein bør stille er; hva er mest ønskelig, et fritt eller regulert salg? Forbudslinjen har sørget for at narkotika omsettes nesten helt fritt, fordi fortjenesten er stor og sjansen for å bli tatt er nokså liten.

Krigen mot narkotika har beskyttet mange bakmenn. De som forsvarer krigen er bakmannens beste venn!

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

20 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anders Ulstein
10 years ago

Solvik: Bruken av narkotika er generelt langt langt lavere enn av regulerte produkter som alkohol og tobakk. I Norge er bruken av narkotika blant unge rekordartet lav sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Portugal: OM en peker på Portugal må en da snart komme med noen konkrete resultater – og disse bør kunne med rimelighet knyttes til avkriminaliseringen. Dette er et minstekrav. På alle variabler av interesse så er utviklingen i POrtugal tilsvarende den i andre land – der man ikke har avkriminalisert, eller de er resultater av andre tiltak, slik som økt behandlingskapasitet. De fleste land i Europa… Read more »

Brita
Brita
10 years ago

Problemet ligger jo nettopp i at narkotikatilførselen kommer gjennom mer eller mindre godt organiserte kriminelle nettverk, og at de som er avhengige brukere av stoffet straffes oftere enn profittørene. Det er for enkelt for brukere/”Mules”/smådealere å bli tatt, mens de som får pengene, foredler bøndenes avlinger og organiserer ikke like lett blir funnet og arrestert. Jeg tror et kompromiss mellom medisinske og juridiske hensyn er det mest tjenelige for Norge framover. Med et kompromiss mener jeg at vi avkriminaliserer brukerne av stoffene, øker straffene for smuglere, produsenter etc., og at vi tilbyr medisinskt produsert stoff til personer som trenger dette.… Read more »

Reguleringstilhenger
Reguleringstilhenger
10 years ago

Ulstein: mennesker har ruset seg siden tidenes morgen. Akkurat som sex og mat, er det å endre bevisstheten et grunnleggende behov. Dette er dokumentert av forskere ved UCLA, bl.a. Fortsatt er narkotikapolitikken primitiv og undertrykkende, ved at den ikke aksepterer dette faktum, og kun godkjenner alkohol som rusmiddel. Dersom vi legaliserer og regulerer narkotika, vil markedsmekanismene og statlig regulering gjøre at vi vil få en rekke andre og trygge alternativer til alkohol på markedet. Det er forbudet som skaper brorparten av problemene vi ser i dag. Dere forfekter en av nåtidens største løgner og mest inhumane og primitive politikk, og… Read more »

galskapisystem
10 years ago

“I Norge er bruken av narkotika blant unge rekordartet lav sammenlignet med de fleste andre europeiske land.” Og da overser du elegant det faktum at bruken har vært økende siden vi begynte med nullvisjon innen narkotika. Og la oss også ikke glemme det faktum at dagens situasjon, altså kriminalisering, utstøting osv, er i stor grad årsaken til at mange går over til sterkere stoffer. Dette er viktige poeng å ta med seg videre. Ta en prat med Arild Knutsen, han kan belære deg om emnet. Ellers var det mye svada i innlegget ditt som omhandler “vi må begrense bruken”, men… Read more »

Anders Ulstein
10 years ago

Galskap: Nei, bruken i Norge har vært fallende blant unge siden ca 2000. sjekk ESPAD undersøkelsen og SIRUS (http://statistikk.sirus.no/sirus/ og http://www.espad.org) Er det kriminaliseringen som skaper sosial utstøting eller de rusmisbrukerne allerede sosialt marginalisert før de blir rusmisbrukere? Dette er det store spørsmålet. Jeg har ikke sett noen virkelig mene det første og belegge dette med forskning. Det som mange overser er at av problembrukerne så er et flertal av dem allerede sosialt marginalisert før de blir rusmisbrukere. en undersøkelse viser for eksempel av 70 prosent hadde problemer på skolen, over halvparten hadde foreldre med et rusproblem og andre var… Read more »

For en ansvarlig narkotikapolitikk
For en ansvarlig narkotikapolitikk
10 years ago

Anders: Hvorfor bruker du konsekvent ordet misbruker? Det er nedverdigende overfor de som selvmedisinerer og en feilaktig og diskriminerende betegnelse på 90% av narkotikabrukere, som bruker ansvarlig. Norge har flere hasjrøykende ungdommer enn Nederland. Dessuten er ikke antallet brukere viktig, det er antallet problembrukere som er viktig. Siden mennesker har ruset seg siden tidenes morgen og cannabis er mindre skadelig enn alkohol, hadde det uansett bare vært positivt å få det legalisert. Dere fortsetter å mase om trappetrinnsteorien ser jeg, selv om nesten alle rusforskere idag avkrefter den. Jeg er dog enig med deg i én ting: “at CIA står… Read more »

Galskapisystem
Galskapisystem
10 years ago

Jeg vet ærlig talt ikke hvor jeg skal begynne. “Nei, bruken i Norge har vært fallende blant unge siden ca 2000. sjekk ESPAD undersøkelsen og SIRUS (http://statistikk.sirus.no/sirus/ og http://www.espad.org) ” Og så? Min påstand var at bruken hadde vært økende som en følge av kriminaliseringen, og det har den da. At den har vært fallende i de siste 10 år betyr ikke så mye som en pikk i det lange løp. “Er det kriminaliseringen som skaper sosial utstøting eller de rusmisbrukerne allerede sosialt marginalisert før de blir rusmisbrukere? ” Jeg kan fortelle deg alt om hvordan det fungerer. Det går… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Anders Ulsteins taktikk: surtryne og lange artikler med tvilsom argumentasjon.

Knut Reinås nye taktikk: kopiere ordbruken til Arild Knutsen, men legge motsatte meninger bak.

Anders Ulstein
10 years ago

At Norge kan ha flere hasjrøykere enn Nederland er vanskelig å forstille seg. ESPAD- undersøkelsen fra 2007 viser at 15% av 16 åringene i Nederland hadde brukt cannabis siste 30 dager, mens kun 2 prosent av 16 åringene hadde prøvt stoffet i Norge. Ja det finnes feilkilder, men de vil være i hovedsak lik for begge land. Du sier videre at bruken ikke er viktig, men det er problembruken vi skal bry oss om. OK: Den største gruppen av dem som søker hjelp for rusmisbruk i Nederland rapporterer cannabis som sitt primære rusproblem (38%). http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/nl#tdi Dette er en cirka 4000… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Hva betyr det om de har et par prosentpoeng flere hasjrøykere, når hasj er mindre skadelig enn alkohol, og når forbudet fører til plaging av uskyldige? “er det rart da at det er så mange som søker hjelp i et land der bruk i realiteten er tillatt” Nei, det er ikke rart. Det er fordi de ikke er redde for reaksjonene de vil møte. I Norge får de ofte det MOTSATTE av hjelp når de ber om det, de blir utstøtt, kontrollert og fordømt. Det er så utrolig uetisk! “Jeg er uenig, og det er mange med meg, men det… Read more »

Anders Ulstein
10 years ago

Det er ikke et par prosentpoeng forskjell på bruk mellom unge i Norge og Nederland … les igjen. Det er en vesentlig forskjell. At norske ungdommer får “ofte det MOTSATTE av hjelp når de ber om det” er ikke riktig. Oppsøker du sosialkontor, fastlege eller annen hjelpeinstans vil en selvsagt ikke bli straffeforfulgt. Mitt spørsmål om noe av dere mener mindreårige kan få kjøpe, var nødvendig for å oppklare hva dere egentlig mener. En må jo gjerne mene slikt om en vil. Jeg forsøker bare finne ut av hva en regulering av omsetning av narkotika, slik dere vil, vil medføre… Read more »

Anders Ulstein
10 years ago

Greit, det er selvsagt greit å mene dette. Jeg mener bare at en ikke kan hevde at dette er kostnadsfritt. Så kan en selvsagt mene at fordelene oppveier ulempene. Det kan vel heller ikke være uproblematisk for dere om heroin var i dagligvarebutikken et sted mellom kosttilskudd og hundemat? Hva sier dere til pårørende når en får det første dødsfallet? At dette fungerer som et skrekkens eksempel for andre – at man ikke bare må sette en sprøyte uten videre..? Og hva med skade på andre? En stor grad av ulykker er jo forårsaket av rusmidler; hva med barn av… Read more »

Anders Ulstein
10 years ago

Takk for det, klart og greit. da tror jeg vi setter strek så lang.

Galskapisystem
Galskapisystem
10 years ago

“Det er ingen tvil om at tilgjengelighet er svært viktig. Senest i boken til T Babor m.fl. (2010) som er skrevet av relativt liberale forskere som Robin Room og Peter Reuter slås det fast at: ” Herr Ulstein, du som etterlyser forskning for alt mulig, vennligst sjekk ut disse to linkene http://www.sirus.no/Flere+polutsalg+har+ikke+%C3%B8kt+alkoholforbruket.d25-SMJvY0J.ips https://www.liberaleren.no/2010/07/14/polutsalg-ga-ikke-%C3%B8kt-alkoholforbruk/ (Begge to gjelder det samme, tenkte bare jeg skulle påpeke av Liberaleren tidligere har omtalt den undersøkelsen) Der viste det seg altså at det ILLEGAL forbruket falt fordi tilgjengeligheten økte, men at det totale forbruket ikke økte. Jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor dette skal være annerledes… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Anders: «Det kan vel heller ikke være uproblematisk for dere om heroin var i dagligvarebutikken et sted mellom kosttilskudd og hundemat?»

Det er ikke hva jeg ønsker – jeg ønsker streng kontroll. Men det hadde antakelig vært langt bedre enn dagens situasjon. Selv i land der mange medisiner er tilgjengelige reseptfritt, ser vi ikke at verden går under. De aller fleste går ikke og setter et skudd heroin selv om det blir lovlig.

Anonym
Anonym
10 years ago

«Personlig skulle jeg ønske et samfunn uten rusmidler»

Skulle du virkelig det Bjørn-Magne? Du tar deg vel en drink selv? Ansvarlig bruk av rusmidler kan være positivt, det mener mange liberalister (som Jacob Sullum i Reason Magazine). Dessuten kan det dokumenteres slik bruk helt tilbake til historiens begynnelse, så å si at et samfunn uten rusmidler hadde vært bedre, er nok ikke helt riktig, men en reflekson av dagens forknyttede politikk, der man ikke kan stille spørsmål rundt eller forklare den mest elementære årsaken til rusbruk: at det ER BRA.

Anonym
Anonym
10 years ago

Det stemmer at kroppene reagerer ulikt. Noen tåler faktisk ikke alkohol, og overfor dem er det urettferdig at de ikke kan benytte seg av andre alternativer.

Fra Liberalerens arkiv