Ukategorisert

Lot seg presse?

Programmet skal språkvaskes før det blir publisert, men mye tyder på at Oslo FrP ikke prioriterer å konkurranseutsette brannvesenet i neste valgperiode.

–Vi vedtok en litt annen tekst enn det programkomiteen la opp til. Vi er ikke imot konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting av brannvesenet er ikke først på listen. , sier Christian Tybring-Gjedde, leder i Oslo FrP, til Liberaleren.

Tybring-Gjedde understreker likevel at konkurranseutsetting er et godt virkemiddel, og ordningen med å konkurranseutsette brannvesenet fungerer i andre land.

Skrekkpropaganda
Det er stor forskjell på privatisering og konkurranseutsetting, men av en eller annen merkelig grunn er det mange som ikke ser forskjellen. Rune Gerhardsen skriver på twitter.com, at far ville aldri foreslått å la folk betale for brannslukkingen selv.

Kjære Rune Gerhardsen, det har heller aldri FrP foreslått.

Foran årsmøtet var det et stort oppslag på NRK.no, om at FrP ville privatisere brannvesenet.

Konkurranseutsetting blir som virkemiddel en het potet i årets valgkamp. Det er på tide politikere, også Rune G, og journalister lærer seg hva det innebærer.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Mest lest

Arrangementer