Ukategorisert

Venstre ønsker mer fleksible åpningstider

Det optimale er at hver enkelt aktør får bestemme egne åpningstider, men heller ikke Venstre forsvarer fulle eiendomsrettigheter.

Landsstyret i Venstre vil at kommunestyrene skal få bestemme åpnings- og skjenketider. Landsstyret vedtok i helgen en resolusjon med betydelig mer frihet for kommunene:
“I dag er det lovbestemt at kun butikker med et areal på under 100 kvm, eller som selger hovedsakelig blomster, planter og hageartikler som kan ha åpent på søndager og etter kl 16 på helligdager. Det er også nasjonalt lovgivning som bestemmer at utesteder ikke kan selge alkohol etter kl 3.

Venstre mener at lokale politikere er egnet til å avgjøre hva slags butikker som skal kunne ha åpent når. Lokale politikere har kontakt med borgere i sitt lokalsamfunn og vil derfor kunne få vite om deres behov. Kommunepolitikere har også kontakt med det lokale næringslivet og ansatte i butikker.

At kun butikker med areal under 100 kvm og hagesentre kan ha åpent på søndager er en vilkårlig regel som ikke imøtekommer de behov mange lokalsamfunn har. Venstre ser ikke hensikten med å tvinge vanlige dagligvareforretninger til å holde stengt på søndager, når mindre foretninger og bensinstasjoner kan selge de samme varene – ofte til en høyere pris. I den grad utvidede åpningstider skaper problemer er lokaldemokratiet et bedre virkemiddel enn nasjonal overstyring”.

Vedtaket ble fattet av landsstyret, lørdag 26. februar.

Mest lest

Arrangementer