Ukategorisert

Forbud mot økonomisk gevinst

SV og Senterpartiet med et håpløst innspill; forbud mot å tjene penger på pleie og omsorg.

Det kan bli aktuelt å forby fortjeneste for private selskaper som utfører omsorgstjenester for det offentlige, skriver Klassekampen.

Konkurranseutsetting av oppgaver innenfor helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for at politikerne skal få mer ut av hver skatteinnkrevde krone. Uten muligheter for fortjeneste vil private aktører takke nei til invitasjoner om å delta i konkurranser om skattefinansiert omsorg. Dersom private aktører ikke deltar blir konkurransen minimal. Minimal konkurranse gir langt trangere budsjett for politikerne. Forbud på dette området er det samme som å gå baklengs inn i fremtiden.

Adecco-saken har gitt mange politikere panikk. Tiden er inne for å se på solskinnshistoriene i sektoren. Det kryr av mange gode eksempler i kommune-Norge. Konkurranseutsetting er ikke en optimal løsning, men det er god medisin for politikere som ønsker skattefinansierte velferdstjenester.

Dersom politikerne jager bort private aktører, vil velferdssamfunnet ramle sammen.

Liberaleren jobber for øvrig med en artikkel om Adecco-saken. Vi har slett ikke panikk, men forsvarer avtalefriheten.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Fredrik Nygaard
11 years ago

Det neste blir vel et forslag om å forby profitt på salg av mat. Mat er tross alt livsviktig for alle, og bør helt klart ikke være noe man kan handle i for egen vinnings skyld!

Overlates distribusjon av mat til det frie markedet vil nesten alle sulte ihjel mens kapitalistene vil fråtse i sine skatteparadiser!

Baltzersen
11 years ago

Hvis det skal være forbudt å tjene penger på pleie og omsorg, da må vel alle som jobber med det, slutte å motta lønn?

norskgoy
11 years ago

@Baltzersen

Lurer på hvordan du skal omgå et annet statlig dilemma, om en ikke kan tjene penger på det altså. Militært forsvar.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Baltzersen har, som så ofte før, satt fingeren på det ømme punkt. Å motta lønn er da vitterlig også å tjene penger. Lurer på om Sykepleierforbundet, Den norske Lægeforening og Sosialistiske legers Forening vil gå med på å jobbe gratis, fordi de ikke skal få penger for å yte omsorg og helsestell. Hvis de ikke er det – og en slik politikk vil jo være den eneste logiske konsekvens hvis forbudet blir vedtatt – bør de vurdere å stemme på andre partier enn de sosialistiske for å unngå å sulte i hjel. Jeg kan være enig i at Adecco-saken er… Read more »

Fra arkivet