Ukategorisert

Forbud mot økonomisk gevinst

SV og Senterpartiet med et håpløst innspill; forbud mot å tjene penger på pleie og omsorg.

Det kan bli aktuelt å forby fortjeneste for private selskaper som utfører omsorgstjenester for det offentlige, skriver Klassekampen.

Konkurranseutsetting av oppgaver innenfor helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for at politikerne skal få mer ut av hver skatteinnkrevde krone. Uten muligheter for fortjeneste vil private aktører takke nei til invitasjoner om å delta i konkurranser om skattefinansiert omsorg. Dersom private aktører ikke deltar blir konkurransen minimal. Minimal konkurranse gir langt trangere budsjett for politikerne. Forbud på dette området er det samme som å gå baklengs inn i fremtiden.

Adecco-saken har gitt mange politikere panikk. Tiden er inne for å se på solskinnshistoriene i sektoren. Det kryr av mange gode eksempler i kommune-Norge. Konkurranseutsetting er ikke en optimal løsning, men det er god medisin for politikere som ønsker skattefinansierte velferdstjenester.

Dersom politikerne jager bort private aktører, vil velferdssamfunnet ramle sammen.

Liberaleren jobber for øvrig med en artikkel om Adecco-saken. Vi har slett ikke panikk, men forsvarer avtalefriheten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer