Ukategorisert

Arne Strand ønsker fokus på en ikke-sak

Få ting hadde gledet liberalistene mer enn om privatisering blir en hovedsak i årets valgkamp.

Det er Arne Strand, sjefsredaktør i Dagsavisen, som skriver på Twitter.com at privatisering må bli en hovedsak under valgkampen.

Privatisering blir aldri en sentral valgkampsak. Rett og slett fordi ingen av partiene det blir fokus på i valgkampen ønsker å privatisere mange oppgaver. Det er derimot betydelig støtte for å konkurranseutsette skattefinansierte tjenester og konkurranseutsetting bør derfor bli et sentralt tema under valgkampen.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Liberalistene ønsker seg betydelig grad av privatisering, men som gruppe er vi alene om det.

Mest lest

Arrangementer