Ukategorisert

Høyre-gjennomslag: Nidobling av lagringstiden

Flere medier melder at Høyre og Ap er blitt enige om prisen for Høyres stemmer for innføring av datalagringsdirektivet. Høyre har fått gjennomslag for at lagringstiden – som i Norge nå er tre uker – skal nesten nidobles; til seks måneder. Presset på de 11 dissidentene i Høyres stortingsgruppe øker.

NRK, Nettavisen, VG, Dagbladet, Nationen og flere andre melder at Høyre og Arbeiderpartiet gjennom forhandlinger er blitt enige om prisen for Høyres stemmer for å støtte DLD; en nesten nidobling av lagringstiden for trafikkdata; fra tre uker nå til seks måneder med DLD. De fleste i medstrømsmedia fokuserer derimot på at datalagringstiden skal halveres – fra direktivets krav om 12 mnd til seks måneder.

Dermed øker presset på de 11 i Høyres stortingsgruppe som stemte mot direktivet under gruppemøtet tidligere i mars. Høyres prinsipprogram og arbeidsprogram har klare formuleringer som tilsier at Høyre burde gått mot å innføre direktivet, og heller forhandlet med Venstre, SV, KrF, SP og FrP om en nasjonal lovgivning uten DLD.

Tidligere Høyre-statsråd og nå Civita-leder Kristin Clemet er blant dem som har skrevet om muligheten de 11 har til å ikke innordne seg gruppeflertallets syn.

Det er bemerkelsesverdig at flertallet i Høyres stortingsgruppe overser formuleringene i partiets program, og dét faktum at ca 40% trosset partilederens klare anbefaling på landsmøtet ifjor om ikke binde opp stortingsgruppen til et nei til DLD. Og at 9 av 10 fylkeslag har sagt nei i Høyres egen høring.

Basert på ovenstående burde de 11 ha gode kort på hånden om de trosser gruppens flertall under avstemningen i Stortinget.

Liberaleren minner om at det er en rekke demonstrasjoner rundt omkring i Norge onsdag 30.mars. Sider for disse demonstrasjonene er opprettet bl.a på Facebook.

Følg også med på StoppDLDs side.

Stavanger Aftenblad har kalt Høyre og Aps holdning for systematisk masseovervåking av hele den norske befolkningen. Passende karakteristikk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer