Ukategorisert

Til fylkesordføreren: Legg ned fylkeskommunen!

Finnmark Fremskrittsparti vil legge ned Finnmark fylkeskommune.

FrPs Claus Jørstad har sendt fylkesordføreren en forespørsel, og ber om at saken blir behandlet på neste samling som er i juni måned.

I tradisjonell FrP-stil mener Finnmark FrP at fylkeskommunens oppgaver kan overføres til private aktører, til kommunene og til staten. Partiet mener det er tilstrekkelig med to forvaltningsnivå i Norge.

Det er ikke flertall for å legge ned Finnmark fylkeskommune, men debatten om forbedret bruk av skattefinansierte penger er viktig.

Hør en debatt mellom Finnmark FrP og Finnmark SV. Debattleder Raymond Elde, Radio Nordkapp.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Det er farlig å dele verden i kun toDet er farlig å dele verden i kun to
  Liberalismen er den ideologien som lider mest av å dele verden inn i to forenklede virkeligheter.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres