Ukategorisert

Det siste valget? Neppe!

Dersom Fremskrittspartiet hadde fått bestemme, ville fylkestingsvalget i 2011 blitt det aller siste valget.

Stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen og Åge Starheim har fremmet et forslag der de ber Stortinget pålegge regjeringen om å fremme de nødvendige forslag for å igangsette arbeidet med å avvikle fylkeskommunen som selvstendig folkevalgt forvaltningsnivå slik at fylkestingsvalget i 2011 blir det aller siste.

Forslaget er publisert på Stortinget.no.

Forslaget viser at Fremskrittspartiet vil effektivisere offentlig sektor. De som vil legge ned fylkeskommunen viser vilje til forbedret bruk av skattefinansierte penger.

Dessverre er det ikke flertall for forslaget på Stortinget og det blir fylkestingsvalg også i 2015. FrP skal likevel ha ros; det er viktig å fremme forslag om å effektivisere offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer