Ukategorisert

Oppmerksomhet rundt Oslo Freedom Forum 2011

Som Liberaleren tidligere har skrevet, går Oslo Freedom Forum 2011 av stabelen 10. – 11.mai i Oslo. Nå begynner det å bli oppmerksomhet i øvrige medier om konferansen og dens deltagere.

Avisen Utrop fokuserer på at nobelprisvinner Shirin Ebadi fra Iran kommer.

Avisen Dagen mener også at Shirin Ebadi og hennes nobelpriskollega Jody Williams er viktige trekkplastre. Dagen siterer også den russiske menneskerettighetsforkjemperen Garri Kasparov, som mener at konferansen er blitt svært viktig «fordi så mange endringsagenter tar turen til Oslo, mennesker har en imponerende rekke av gjennomslag bak seg.»

Lik Liberaleren har Civita omtalt konferansen.

Konferansens hjemmeside finner du her.

Mest lest

Arrangementer