Ukategorisert

Maria Amelie tilbake – Stoltenberg like høy og mørk?

Madina Salamova, mest kjent under dekknavnet Maria Amelie er tilbake i Norge. Kort tid efter at Jens Stoltenberg fikk solid tilslutning for sin «likhet for loven»-holdning er loven endret for å gi Salamova en gylden bro tilbake til landet hun snyltet på. Hva sier velgerne nå?

Salamova var mindreårig da hun kom til Norge, og skal dermed ikke ha ansvaret for at hun er her ulovlig. Det mener ihvertfall hennes støttespillere. Den som leser boken hennes («Ulovlig norsk») ser at hun var veldig klar over hva foreldrene gjorde – og hvorfor.

Foreldrene rømte fra Russland fordi de hadde støttet feil kandidat i sitt hjemdistrikt, og hadde store økonomiske interesser. Efter valgresulttatet fryktet de for sin sikkerhet og sitt liv. Men er de politiske flyktninger? Flyktet de på grunn av etnisk eller religiøs diskriminering? Eller seksuell? Nei. I et land der korrupsjon er utbredt og privat eiendomsrett ikke respekteres, risikerte de å miste alt. De er altså økonomiske flyktninger. Dem er det mange av. De kalles vanligvis arbeidsinnvandrere. Men Madinas foreldre misbrukte asylinstituttet og krevet beskyttelse på grunn av forfølgelse..

Finland var det første landet de rømte til. Der fikk de avslag, og skulle returneres. Da rømte de til Norge, tok falske navn, og forsøkte seg på å få beskyttelse her istedet. Efter Dublinkonvensjonen skulle de returneres til Finland. De hadde ingen rett til å få vurdert beskyttelsesbehovet på nytt – efter at der var vurdert i et annet av konvensjonens land tidligere.

Da de fikk avslag på søknaden i Norge, gikk de i skjul. Det er intet uvanlig i dette. Mange asylsøkere gjør dét. Men mange får seg efterhvert jobb. Til og med i det offentlige. De gjør nytte for seg, betaler skatt og er lovlydige.

Nå har regjeringen laget en lovendring. En lovendring som er typisk «Ap’sk». Man kan få lov til å komme tilbake. Men først må man reise hjem til opprinnelseslandet. Og ha høyere utdannelse, papirene i orden, og jobbtilbud her i Norge. Omtrent som med utenlandske statsborgere som gifter seg med nordmenn. De må tilbake til hjemlandet og søke om familiegjenforening. Ofte kan det ta ni måneder eller mer. Man får altså hele livet satt på vent.

Personlig er jeg tilhenger av en lov som skaper en ærlig og lovlig dør til Norge – for mennesker som er arbeidsinnvandrere, og er ærlige om det. Det er en ærlig sak å ønske å skape en bedre fremtid for seg og sine. Også nordmenn har gjort dette. Nordmenn dro til USA, Canada (og noen til andre steder). For det første vil en slik lov oppmuntre til ærlighet. For det annet vil de som forsøker seg med asylsøknad kunne få beskjed i løpet av saksbehandlingen at de ikke oppfyller vilkårene – men kan få tilbud om å bli arbeidsinnvandrere istedet.

Det er egentlig både trist og opprørende med disse scenene der folk som jobber og integrerer seg og er positivie bidragsytere til lokalsamfunnet blir revet ut av sengene sine og rykket opp med de røttene som har grodd i det norske samfunnet – og kastet ut. Mens personer som oppholder seg ulovlig fordi de har valgt å gå under jorden belønnes med lovendring som skaper en dør så smal at den nærmest er skreddersydd for én person; Maria Amelie (Madina Salamova).
Jens Stoltenberg og Ap ble belønnet med gallupfremgang og almen beundring da han på nyåret stod fast på at regelverket må gjelde likt for alle. Han skar igjennom og viste handlekraft. Men han har latt seg presse til en lovendring som er altfor smal. Lovendringen burde vært videre og mer generell. Egentlig burde innvandringsstoppen vært opphevet. Enkelt og greit. Man burde starte hele innvandringslovgivningsarbeidet med blanke ark. Å se på behovet for arbeidskraft – og problemene med det eksisterende lovverket. Et lovverk som skaper flere asylsøkere enn det er grunnlag for, og som gjør at folk lyver og går under jorden.

«Regelrytteren» Stoltenberg har altså latt seg presse av Madina Salamovas gode hjelpere. Regelverket kan vris og vrenges og tilpasses spesielle personer og situasjoner. Stoltenbergs rødgrønne prosjekt kan havarere om ikke SV holder hodet over vannet. Og SVs velgere mener at regjeringens asylpolitikk (merk; ikke innvandringspolitikken) er for streng som den er.

Spørsmålet er om velgerne nå vil straffe Stoltenberg som regelbender akkurat som han ble belønnet for å være regelrytter. Dét hadde vært å håpe. Men han er jo ikke den eneste blant de rødgrønne som narrer velgerne. SPs Liv-Signe Navarsete gav på partiets lanndsmøte inntrykk av å være lokalsykehusenes hvite ridder -bare for å la seg bli tvunget over på rygg så snart landsmøtet var over. Stoltenbergs dampveivals lot lite være igjen – bortsett fra følelsen av å være overkjørt. Dét fikk til gjengjeld lokale partiaktivister i Sogn og Fjordane merke. Som kjent drypper det på klokkeren når det regner på presten. De stakkars aktivistene hadde bare tatt Navarsete på ordet – og trodde at hun hadde makt i regjeringen. Men det var avmaktens vind de fikk blåst mot seg så kraftig at orkansesongen kunne mistenkes å være tilbake. Og SV kunne ikke være dårligere. Oljekompromisset om LoVe ble oversolgt som om det var Jesu’ tilbakekomst det gjaldt. Men så viser det seg at boring syd for Værøy og Røst kan være like skadelig for gyteplassene utenfor Lofoten.

Maria Amelie sier at hun er glad for å være tilbake «i landet mitt». Og synes nesten det er uvirkelig. Det er flere enn henne som har akkurat den føelsen. Hun er blitt belønnet for åtte år i skjul. For å ha jobbet svart, og fratatt en annen person muligheten for høyere utdannelse. Og så mener hun at noen andre burde være mindre kjepphøye. For Høyesterett gav henne medhold i at arrestasjonen var unødvendig. Hun undrer seg på hvorfor hun ikke ble innkalt til intervju. «Som er vanlig praksis». Svaret er enkelt: Du har unndratt deg utsendelse i åtte år. Og tatt falskt navn. Trenger man flere begrunnelser? Når folk som jobber «hvitt» og fungerer helt åpenlyst må hentes før morgensolen har stått opp, så skal en som er gått under jorden innkalles til intervju??

Madina Salamova er et paradoks. Hun og foreldrene burde kunne kommet som lovlige arbeidsinnvandrere. Hun har lært seg norsk, tatt mastergrad, deltatt i frivillighetsarbeide i kultursektoren, og skrevet bok. En ressurssterk person som Norge trenger flere av. Paradokset er at hun først må sørge for å bli den snillistiske venstresidens yndling – og få en lov tilpasset kun henne.

Ulovligheter lønner seg altså. Bare man har de rette vennene.

Også Nettavisens Gunnar Stavrum har kommentert saken: Velkommen Tilbake, Maria Amelie!

Vince Casa mener at Nå er det nok

Helene Drage mener at Maria Amelie burde si unnskyld til Norge

Madelinas tehus mener at Alt ordner seg med de rette forbindelser

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer