Ukategorisert

74-årig nordmann utvises til USA

Ifølge Aftenposten kan Thor Kristen Tjøntveit, født og oppvokst i Norge, bli utvist til USA. Han fikk amerikansk statsborgerskap i 1967, og tapte sitt norske. Men han har bodd og jobbet i Norge siden 1997. Meningsløst!

Tjøntveit har en broket historie bak seg, og sonet en dom på fem og et halvt års fengsel for bedrageri da UDI plutselig oppdaget at han hadde fått amerikansk statsborgerskap i 1967 (for å kunne jobbe som flyver i USA). Iht. norsk lov taper man automatisk sitt norske statsborgerskap hvis man skaffer seg et i utlandet. Siden dette skjer automatisk fattes det ikke noe eget vedtak i om dette i UDI. Tjøntveit gikk til sak for å få kjent tapet av statsborgerskap ugyldig – men han tapte i retten. Grunnen til at han utvises, er at han er dømt for alvorlig kriminalitet. Tjøntveit skal altså utvises fra sitt fødeland.

USA er interessert i Tjøntveit. Der i gården ønsker de å stille ham for retten, for bedrageri. Men nå har han startet en rettsprosess for å hindre utlevering. For det er fattet vedtak om utvisning, og dette har han påklaget – til UDIs klageorgan Utlendingsnemden (UNE).

Pussig nok kan man visst, ifølge dommeren i saken om statsborgerskapet, beholde passet selv om man mister statsborgerskapet. Ihvertfall hvis jeg ikke har misforstått hva Aftenposten skriver: » I dommen står det at dagens ordning gjør at personer som mister statsborgerskapet beholder sitt norske pass og blir oppført i manntallet, men at automatisk tap av statsborgerskapet er nødvendig for å opprettholde prinsippet om enkelt statsborgerskap.»

Det jeg oppfatter som rart, efter å ha lest om denne saken er følgende:

1. Tjøntveit burde fått vite at han taper sitt statsborgerskap automatisk når han får innvilget statsborgerskap i et annet land. Kan det dokumenteres at han fikk vite dette?

2. Tjøntveit kom tilbake til Norge i 1997, og har altså vært her i nesten 15 år. Han har altså vært her dobbelt så lenge som kreves for å oppnå statsborgerskap. På hvilket grunnlag ble han sluppet inn i landet? Kom han på arbeidsinnvandrerkvoten for vestlige innvandrere? Burde ikke retten tatt hensyn til at han kunne oppnådd statsborgerskap to ganger i løpet av den tiden han har vært tilbake i Norge?

Liberaleren har skrevet om dobbelt statsborgerskap tidligere. Det er noe det politiske flertallet i Norge er negative til. Norge trenger innvandrere – men vil helst ikke ha dem. Derfor skal det være vanskelig å komme inn. Dette inkluderer åpenbart at også norskfødte skal ha problemer med å komme tilbake.

I Tjøntveits tilfelle ønsker man å blidgjøre sin allierte USA, ved å hjelpe dem i å få tak i en påstått kriminell. Og samtidig slipper Norge å ha en kriminell innenfor sine landegrenser.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roger G.
Roger G.
11 years ago

En borgers rettigheter og plikter knytter seg til statsborgerskapet, og derfor må det være problematisk å forholde seg til flere statsborgerskap. I dette tilfellet handler det kanskje om hvilke skattebetalere som skal bekoste vedkommendes fengselsopphold?

Vårt behov for arbeidsinnvandring løses ikke ved dobbelt statsborgerskap. Det må være mulig å jobbe i Norge uten nødvendigvis å påta seg fulle plikter og rettigheter som norsk statsborger.

Roger G.
Roger G.
11 years ago

Jeg synes vel det er rimelig at norske statsborgere betaler skatt til Norge selv om de arbeider og oppholder seg i utlandet, – og spesielt dersom de skal opprettholde fulle rettigheter som norske borgere, som f.eks å få dekket sine helseutgifter, alderspensjon, fengselsstraff eller hva vet jeg. Når man tar eller får nytt statsborgerskap, så mener jeg man går fra å forholde seg til ett sett med lover og regler og til å innlemmes i et nytt. Jeg har altså et ganske pragmatisk syn på statsborgerskap. Man kan altså være «norsk» selvom man har et fransk statsborgerskap. Man bør selvsagt… Read more »

Anonym
Anonym
11 years ago

Norge bør tillate dobbelt statsborgerskap. Faktisk begynner jeg å bli så irritert på dette landet at jeg håper oljen blir verdiløs pga. en eller annen ny teknologi.

Andreas
Andreas
11 years ago

Og samtidig får en russisk kvinne som har bodd ulovlig, studert uberettigt og jobbet svart i Norge i bare 8 år! arbeids- og oppholdttillatelse.

Fra arkivet