Ukategorisert

Regjeringen ønsker mer åpenhet

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker større åpenhet, og har sendt på høring forslag som medfører at kommunene må åpne møter i kontrollutvalgene og de kommunale foretakene.

Forslagene med uttalelser fra kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er publisert på Regjeringen.no.

Så lenge både kontrollutvalgene og foretakene er en del av kommunene, er det naturlig at organene blir behandlet på samme måte som de andre kommunale foraene. Det er heldigvis vanlig med stor åpenhet i folkevalgte organ. Det prinsippet bør politikerne videreutvikle og regjeringens forslag er et steg i riktig retning.

Stor åpenhet kan gi bedre kontroll i kommunesektoren. Dessuten er det greit at borgerne får se med egne øyner at politikere er vanlige mennesker uten supermann/superkvinne stemplet på brystet.

Høringsfristen er satt til 15. september.

Dersom forslagene blir vedtatt, og det blir de ettersom det er rødgrønt flertall på Stortinget, vil kommunene få en nok en utfordring med informasjon til innbyggerne. Det hjelper ikke med åpne møter dersom møtetidspunkt og møtested er hemmelig. Dårlig informasjon om åpne møter er allerede et stort problem i mange kommuner.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer